Znak Politechniki Warszawskiej

Uczelnia

Aktualności

Promocje doktorskie i habilitacyjne

Uroczystość rozpoczęło przemówienie Rektora PW, prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, fot. Biuletyn PW

W Małej Auli Gmachu Głównego 26 marca odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych połączona z wręczeniem odznak „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Warszawski Piknik Rodzinny – „Od MIKRO do MAKRO”

Zapraszamy na Warszawski Piknik Rodzinny – „Od MIKRO do MAKRO”.

Politechnika Warszawska i Fundacja Zwalcz Nudę połączyły siły przy organizacji jednego z największych, rodzinnych wydarzeń w Warszawie. Dzięki współpracy, w tym roku XIII edycja Warszawskiego Pikniku Rodzinnego jest organizowana wraz z politechnicznym Piknikiem Edukacyjnym „Od MIKRO do MAKRO”. Wydarzenie odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. na Stadionie Syrenki Politechniki Warszawskiej, przy ul. Batorego 10a, w godzinach 12:00-17:00.

Dni Kultury Politechniki Warszawskiej 2019

Logo wydarzenia

Tak jak w latach ubiegłych, również i w tym roku Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej zaprasza na Dni Kultury PW. W tym roku DKPW odbędą się od 18 do 29 marca 2019 r.

Konkurs w ramach projektu PROM PW dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW/2019/1)

Fot. NAWA

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze.

CIX koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli

Fot. BPI

Zapraszamy już 23 marca 2019 r. do Gmachu Głównego PW, gdzie w Dużej Auli połączone siły chórów z Polski i Niemiec, wykonają jedno z największych dzieł Jana Sebastiana Bacha – Pasję według św. Mateusza.

Budżet Partycypacyjny PW

Głosowanie na projekty Budżetu Partycypacyjnego PW potrwa do 30 marca 2019 r.

Oddaj swój głos

Polimex-Mostostal S.A i Politechnika Warszawska zawarły porozumienie o współpracy naukowo-technicznej

Polimex-Mostostal S.A i Politechnika Warszawska zawarły porozumienie o współpracy naukowo-technicznej, fot. BR PW

Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej podpisali dziś w Gmachu Głównym PW Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex-Mostostal, i Przemysław Janiszewski, wiceprezes Polimex-Mostostal.

26. Inżynierskie Targi Pracy

Inżynierskie targi pracy są organizowane w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, fot. BPI

12-13 marca, Gmach Główny PW

Politechnika Warszawska i Intel Technology Poland podpisały umowę o współpracy

Politechnika Warszawska i Intel Technology Poland podpisały umowę o współpracy, fot. Intel

8 marca 2019 r. Politechnika Warszawska oraz firma Intel Technology Poland podpisały w Gdańsku porozumienie umożliwiające współpracę w takich obszarach, jak: bezpieczeństwo sieci, sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy.

PW docenione w konkursie Genius Universitatis 2019

PW nagrodzone w konkursie Genius Universitatis 2019, fot. BPI PW

Nagrody za reklamę prasową i content marketing

Co się dzieje z grafenem na Politechnice Warszawskiej?

Politechnika Warszawska od ponad 10 lat prowadzi intensywne badania nad grafenem, fot. BPI

Politechnika Warszawska należy do ścisłej europejskiej czołówki ośrodków naukowych, które mogą pochwalić się nie tylko prowadzeniem badań nad grafenem i nowymi materiałami dwuwymiarowymi, ale również konkretnymi wdrożeniami w tym zakresie.

Rozstrzygnięcie konkursu Złoty Inżynier 2018

Uroczystość wręczenia nagród XXV edycji plebiscytu Złoty Inżynier odbyła się 27 lutego 2019 r.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość przyznania nagród XXV Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego”. Wśród laureatów, którzy odebrali nagrody podczas ceremonii zorganizowanej 27 lutego, znalazły się osoby związane z Politechniką Warszawską.

Budżet Partycypacyjny PW

Głosowanie na projekty Budżetu Partycypacyjnego PW potrwa do 30 marca 2019 r.

Wybierz najciekawszy projekt

Pracujemy nad nową stroną internetową

Pomóż nam ulepszyć stronę PW i weź udział w ankiecie, fot. BPI

Strona internetowa to wizytówka uczelni, która powinna być nowoczesna i przyjazna dla użytkownika. Jej głównym zadaniem powinno być dostarczanie najważniejszych informacji nt. funkcjonowania Politechniki. Prace nad nową politechniczną witryną internetową są w toku, a termin ich zakończenia planowany jest na koniec 2019 roku.

Budżet Partycypacyjny PW – projekty zakwalifikowane do etapu głosowania

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego PW potrwa do 30 marca 2019 r.

Znamy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu Budżetu Partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej. W pierwszej edycji programu wpłynęło 21 zgłoszeń, które przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Spośród nich wyselekcjonowano 11 spełniających wszystkie wymogi regulaminowe.

Nominacja profesorska dla naukowca z PW

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Do grona profesorów nauk chemicznych dołączył dr hab. inż. Janusz Zachara z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. 

Pracujemy nad nową stroną internetową

Pomóż nam zmienić naszą stronę

Strona internetowa to wizytówka uczelni, która powinna być nowoczesna i przyjazna dla użytkownika. Jej głównym zadaniem powinno być dostarczanie najważniejszych informacji nt. funkcjonowania Politechniki. Prace nad nową politechniczną witryną internetową są w toku, a termin ich zakończenia planowany jest na koniec 2019 roku.

Jedenastu badaczy PW w gronie stypendystów program im. Bekkera

Gala Programu im. Bekkera odbędzie się na Wydziale Fizyki PW, fot. BPI

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poinformowała o przyznaniu środków finansowych 156 badaczom, którzy będą mieli szansę na zwiększenie swojej mobilności międzynarodowej. Jedenastu spośród wyróżnionych uczestników to osoby związane z Politechniką Warszawską.

PW podpisała umowę w ramach realizacji założeń projektu poligonu doświadczalno-wdrożeniowego

Na zakupionych terenach władze uczelni będą realizować projekt doświadczalno-wdrożeniowy z zakresu lotnictwa, fot. MEiL PW

Rektor PW prof. Jan Szmidt, Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski oraz Wicestarosta Waldemar Trochiumiuk 31 stycznia 2019 r. podpisali w Przasnyszu akty notarialne sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek położonych na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza na rzecz Uczelni.

„Projekt przebudowy Katedry Płockiej wg Stefana Szyllera” – wystawa

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 30 stycznia 2019 r., fot. PW Filia w Płocku

W Gmachu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 30 stycznia odbyło się otwarcie wystawy pt. „Projekt przebudowy Katedry Płockiej wg Stefana Szyllera” połączone z wykładem ks. kan. Stefana Cegłowskiego, proboszcza parafii pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej w Płocku.