Przejdź do treści
Na zdjęciu grupa studentów

Poznaj nas

Politechnika to ludzie

Politechnika Warszawska jest uczelnią, która od lat kształci kolejne pokolenia inżynierów i nie tylko inżynierów oraz prowadzi ważne badania, głównie z obszaru nauk technicznych. 

Naszą największą dumą są ludzie – studenci, doktoranci, pracownicy, absolwenci – kreatywni, zaangażowani, pełni pasji, realizujący wyjątkowe projekty, odnoszący sukcesy, otwarci na potrzeby społeczeństwa i gotowi sprostać wyzwaniom współczesności.

 

Liczby PW

Politechnika to duża uczelnia, pełna opowieści i ciekawostek. Część informacji jest całkiem dobrze znana, ale są i takie, które mogą zaskakiwać. Nawet ludzi tworzących społeczność PW.

Jesteśmy uczelnią techniczną. Mierzymy, ważymy, liczymy, sprawdzamy. Przywiązanie do liczb jest dla nas naturalne. Będziemy tu je prezentować. 

20851
studentów
843
doktorantów
5032

pracowników

Władze PW

Rektor

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

 

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 104
00-661 Warszawa

 

(22) 234 7220

 

rektor@pw.edu.pl
Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w latach 2012–2016 i 2016–2020, Kierownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej w okresie 2004–2016. Członek Prezydium KRASP oraz Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP w kadencji 2020–2024.

Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Warszawskiej tworzą wspólnotę uczelni. Przedstawiciele wspólnoty uczelni uczestniczą w zarządzaniu Politechniką Warszawską w ramach pochodzących z wyboru organów i ciał kolegialnych. Politechnika Warszawska jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie.

Wydziały PW

ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock

Kolegium prowadzi studia na kierunku Ekonomia (profil praktyczny) umożliwiające uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, która jest niezbędna dla zrozumienia istoty zjawisk i procesów gospodarczych, a w rezultacie postępowania zgodnie z logiką gospodarowania. Wśród oferowany specjalizacji znajdują się natomiast Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia biznesu.

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych jest najmłodszym wydziałem Politechniki Warszawskiej. Został utworzony w 2008 roku z przekształcenia Kolegium Administracji i Nauk Społecznych. Wydział realizuje zadania badawcze i dydaktyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Wpisuje się w misję Politechniki Warszawskiej oraz czerpie z wieloletniej, bogatej tradycji kształcenia w Uczelni.

ul. Koszykowa 55, 
00-695 Warszawa

Wydział Architektury jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Powstał w 1915 roku jako pierwsza nowoczesna wyższa szkoła architektoniczna w Polsce. Obecnie jest jedną z dziewięciu państwowych szkół architektury w naszym kraju. Ideą przewodnią wydziału jest praktyczne kształcenie architektów w oparciu o ścisłą integrację techniki i sztuki, z mocną podbudową szerokiego tła nauk humanistycznych, przede wszystkim historycznych.

ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii powstał w 1983 roku jako część Politechniki Warszawskiej, a jego obecna nazwa obowiązuje od 1997 roku. Wydział jest zorganizowany w strukturę instytutową, skupiając trzy główne instytuty: Budownictwa, Chemii oraz Inżynierii Mechanicznej. Od 2004 roku Wydział aktywnie działa w ramach Centrum Doskonałości CERED, które zajmuje się redukcją wpływu przemysłu przetwórczego na środowisko naturalne.

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Wydział Chemiczny jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Warszawskiej, którego początki sięgają 1898 roku. Jest to wiodący ośrodek naukowy w obszarze nauk chemicznych posiadający ponad 30 zespołów badawczo-rozwojowych oraz silnie współpracujący z przemysłem. Wydział daje możliwość kształcenia praktycznego przygotowując absolwentów do płynnego wejścia w rzeczywistość gospodarczą, dzięki współpracy z partnerami biznesowymi. Potwierdzeniem jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale są akredytacje EUR-ACE® Label i KAUT.

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych to jeden z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej, na którym studiuje ponad 3000 tys. studentów. Swoją działalnością edukacyjną i naukowo-badawczą obejmuje wiele dziedzin, wśród których znajdują się: automatyka, elektronika, telekomunikacja, cyberbezpieczeństwo, informatyka, grafika komputerowa, inżyniera internetu rzeczy, inżyniera biomedyczna czy sztuczna inteligencja.

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Wydział Elektryczny jest jednym z najstarszych i jednocześnie największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Posiada on kilkadziesiąt wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów dydaktycznych i naukowo-badawczych, oferując dostęp do najnowocześniejszej aparatury zarówno studentom jak i pracownikom naukowym. Wydział jest członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych i technicznych.

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Choć historia nauczania fizyki na Politechnice zaczęła się wraz z założeniem uczelni, Wydział Fizyki jako odrębna jednostka funkcjonuje od dopiero 1998 roku. Dzięki dobrze wyposażonym laboratoriom oraz wykwalifikowanej kadrze, wydział nie tylko przekazuje wiedzę kolejnym pokoleniom studentów, ale prowadzi badania na najwyższym światowym poziomie. Dowodem tego jest współpraca z CERN czy Brookhaven National Laboratory.

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa 

Wydział Geodezji i Kartografii PW to najstarsza placówka geodezyjna w Polsce, działająca od 1921 roku. Wydział stawia na podejście praktyczne w nauczaniu, zapewniając zdobycie doświadczenia w ośrodkach naukowo-szkoleniowych. Posiada międzynarodową akredytację jakości AESOP Certificate of Quality. Wydział był inicjował utworzenie Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych i rozwija nowoczesną infrastrukturę badawczą w postaci Centrum CENAGIS.

ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW to placówka o bogatej historii. Jednostka łączy tradycję i nowoczesność, kładąc nacisk na praktyczne zastosowania. Liczne patenty, współpraca z przemysłem i ciągle rozwijana infrastruktura badawcza podkreślają praktyczny charakter wydziału. To miejsce, gdzie teoria spotyka się z praktyką, a eksperci w swojej dziedzinie kształcą przyszłych inżynierów i tworzą innowacyjne rozwiązania.

ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW to instytucja o bogatej historii, skupiająca się na nowoczesnych aspektach inżynierii chemicznej. Oferuje studia na różnych poziomach, kształcąc specjalistów dla różnych gałęzi przemysłu i ośrodków badawczych. Działalność badawcza wydziału koncentruje się na intensyfikacji procesów przemysłowych, nowych technologiach materiałowych i medycznych, oraz nanotechnologii.

Aleja Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Wydział Inżynierii Lądowej PW jest czołową jednostką naukowo-dydaktyczną w zakresie budownictwa. Oferuje studia inżynierskie i magisterskie, specjalizując się w różnych dziedzinach budownictwa. Prowadzi także badania w obszarach takich jak mechanika materiałów, konstrukcje, inżynieria materiałów budowlanych, geotechnika i wiele innych. Współpracuje z uczelniami krajowymi i międzynarodowymi, realizując projekty badawcze finansowane m.in. przez UE i krajowe agencje.

ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

Wydział Inżynierii Materiałowej PW to wiodący ośrodek naukowo-badawczy w swojej dziedzinie. Kształci studentów w nowoczesny sposób, łącząc teorię z praktyką i badaniami. Absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia w różnych sektorach przemysłu, od medycyny po lotnictwo. Badania na Wydziale obejmują interdyscyplinarne podejście do nauki materiałowej.

00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW to wiodący ośrodek naukowy i edukacyjny prowadzący zaawansowane projekty badawcze, współpracujący z sektorem prywatnym i aktywnie popularyzuje naukę. Wydział oferuje możliwość kształcenia obejmującą matematykę, informatykę i analizę danych. Dzięki bliskiej współpracy między matematykami a informatykami, możliwe jest zapewnienie najwyższego standardu edukacji.

ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL) PW to czołowa instytucja w Polsce oferująca wykształcenie w lotnictwie i energetyce oraz lider badań w tych obszarach. Wydział oferuje wszechstronne, nowoczesne wykształcenie, łącząc teorię z praktyką oraz możliwością zdobycia licznych certyfikatów, przydatnych na rynku pracy. Studenci MEiL uczestniczą w licznych projektach, zdobywając unikatowe doświadczenie przekładające się na m.in. nagrody w konkursach lotniczych AeroDesign.

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

Wydział Mechaniczny Technologiczny oferuje wszechstronne kształcenie obejmujące techniki wytwarzania, odlewnictwo, obróbkę skrawaniem oraz zarządzanie produkcją. Studenci, doktoranci i naukowcy mogą korzystać z unikalnych laboratoriów m.in. CAD/CAM, obrabiarek sterowanych numerycznie, obróbek powierzchniowych, erozyjnych i laserowych, kompozytów i tworzyw sztucznych, ergonomii, szybkiego prototypowania, sztucznej inteligencji

ul. św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa

Wydział oferuje unikatowy w skali kraju program studiów łączący szereg różnych dyscyplin; jako jedyny kształci w dziedzinie konstrukcji urządzeń precyzyjnych i jako jeden z nielicznych w dziedzinie inżynierii optycznej i fotonicznej. Efektem tej interdyscyplinarności kształcenia jest bogata oferta specjalności. Historia Wydziału sięga szkoły mechanicznej Politechniki Warszawskiej. Pod obecną nazwą funkcjonuje od roku akademickiego 1995/1996.

ul. Ludwika Narbutta 84
02-524 Warszawa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych specjalizuje się w komputerowym projektowaniu maszyn, bezpieczeństwie pojazdów, trwałości konstrukcji i automatyzacji. Dysponuje rozległą infrastrukturą dydaktyczną i laboratoriami, w tym nowoczesnym Zintegrowanym Laboratorium Systemów Mechatronicznych. Studenci mają dostęp do pracowni komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem inżynieryjnym oraz możliwość tworzenia indywidualnych programów studiów i międzynarodowej wymiany.

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Wydział Transportu PW to centrum transportowych innowacji. Powstał w 1992 roku, ale jego korzenie sięgają 1948 roku. Oferuje studia na kierunku Transport, z bogatą gamą specjalizacji z zakresu m.in. logistyki oraz sterowanie ruchem. Dzięki programom indywidualnym studenci mogą dostosować naukę do zainteresowań. Wydział angażuje się w badania nad różnymi aspektami transportu kołowego, kolejowego i powietrznego. Współpracuje z administracją i biznesem, realizując różnorodne projekty.

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

Wydział Zarządzania PW to spadkobierca tradycji nauk o zarządzaniu sięgającej lat 20. XX wieku. Jego założyciele postrzegali technologię jako klucz do organizacji społeczno-ekonomicznej. Wydział kontynuuje tę tradycję, przygotowując absolwentów do kariery w obszarze zarządzania, z naciskiem na wpływ nowoczesnej technologii, szczególnie w erze gospodarki cyfrowej. Unikalną cechą studiów menedżerskich na tym wydziale jest połączenie wiedzy z obszaru organizacji i zarządzania oraz nauk technicznych, co daje absolwentom wszechstronne kompetencje.