Osiągnięcia

Samoloty skonstruowane przez studentów ze Studenckiego Międzywydziałowego Koła Naukowego AERODESIGN przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW zdobyły po trzy medale w każdej z trzech konkursowych kategorii.

10 kwietnia 2014 roku Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie przedstawicielom świata nauki i sztuki, między innymi Profesorowi Krzysztofowi Kałużyńskiemu z Politechniki Warszawskiej.

Profesor dr hab. inż. Wojciech Radomski Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

Profesor Andrzej Jakubowski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach w roku 2013 – Politechnika Warszawska znalazła się w pierwszej dziesiątce.