Przejdź do treści

To jeden z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Studiuje na nim ok. 3450 studentów na wszystkich poziomach studiów. 

Zajęcia na Wydziale prowadzi ponad blisko 350 wykładowców . Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza obejmuje wiele dziedzin, wśród których znajdują się: automatyka, elektronika, telekomunikacja, cyberbezpieczeństwo, informatyka, grafika komputerowa, inżyniera internetu rzeczy, inżyniera biomedyczna czy sztuczna inteligencja. 

Wydział prowadzi rozległą współpracę z podmiotami zewnętrznymi obejmującą podmioty naukowe (uniwersytety, instytuty badawcze), przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej i organizacje pozarządowe. 

Sama Historia Wydziału sięga roku 1916, kiedy to w ramach PW został utworzony Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Za powstanie Wydziału przyjmuje się jednak rok 1951 – kiedy z Wydziału Elektrycznego został wyłoniony Wydział Łączności. W roku 1966 Wydział przyjął nazwę Wydziału Elektroniki. Obecną nazwę wprowadzono w roku 1994. 
 

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa 

22 234 74 97