Przejdź do treści

To jeden z czołowych ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych w dziedzinie inżynierii materiałowej zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Inżyniera materiałowa to dziedzina wiedzy zajmująca się projektowaniem, tworzeniem i udoskonalaniem materiałów, z których zbudowane są otaczające nas przedmioty. Rozwój inżynierii materiałowej sprawił, że dysponujemy obecnie materiałami pozwalającymi na budowę maszyn pracujących w ekstremalnych (kosmicznych) warunkach, umożliwiającymi zapis i przesyłanie ogromnych ilości informacji czy też biomateriałami, które będą mogły zastępować „zużyte” części ludzkiego organizmu.

Wydział kształci studentów w oparciu o nowoczesne i efektywne standardy nauczania, z dużym komponentem zajęć projektowych i silnym powiązaniem dydaktyki z badaniami. Absolwenci Wydziału mogą zdobytą w czasie studiów wiedzę wykorzystywać niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, m.in. medycznym, lotniczym, elektronicznym czy kryminalistyce.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale związane są z głównymi nurtami współczesnej nauki o materiałach. Specyfiką Wydziału jest interdyscyplinarny charakter badań obejmujący także zagadnienia fizyki, chemii, biologii i medycyny. Prowadzone prace są ukierunkowane na związki między makro-, mikro- i nanostrukturą a właściwościami materiałów stosowanych w rożnych gałęziach przemysłu, m.in. w lotnictwie, energetyce, medycynie czy ochronie środowiska.

ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

22 234 87 29

22 234 83 99