Opublikowano: 10.01.2022 14:24

Zapisz się na studia II stopnia

Chcesz kontynuować naukę na PW albo myślisz o dołączeniu do grona naszych studentów? To dobrze się składa! Właśnie trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. Na większości kierunków to ostatnie dni na zapisy!

Zdjęcie trzech studentów PW stojących przed Gmachem Głównym

Studia II stopnia na PW trwają trzy lub cztery semestry

W naszej ofercie jest w sumie kilkadziesiąt kierunków w języku polskim i angielskim, w Warszawie i Płocku. 

To nabór na studia rozpoczynające się od semestru letniego, czyli już w lutym 2022 roku. Rejestracja odbywa się przez system zapisy.pw.edu.pl.

Studia stacjonarne

Przygotowaliśmy 41 kierunki prowadzone w Warszawie (30 w języku polskim i 11 w angielskim) oraz 2 prowadzone w Filii PW w Płocku.

Czas na zapisy i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej upływa tu 4 lutego 2022 roku. Terminy i miejsca dostarczania wymaganych dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 18 lutego.

Szczegółowe informacje, w tym oferta, terminarz i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce dotyczącej studiów stacjonarnych II stopnia.

Studia niestacjonarne

W naszej ofercie mamy 3 kierunki prowadzone w Warszawie (1 w trybie standardowym i 2 w trybie na odległość) oraz 2 kierunki prowadzone w Płocku.

Rejestracja na kierunki warszawskie trwa do 4 lutego, a na płockie – do 11 lutego.

Więcej informacji o ofercie oraz terminarz i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce poświęconej studiom niestacjonarnym II stopnia.  

Rekrutacja dla cudzoziemców

Kandydaci, którzy nie mają obywatelstwa polskiego (posiadacze Karty Polaka, karty stałego pobytu, państwowego certyfikatu językowego na poziomie C1 oraz stypendyści NAWA), a chcą studiować w języku polskim, rejestrują się przez specjalny system. Rejestracja i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej trwa tu do 10 lutego, wyniki zostaną ogłoszone do 18 lutego, a składanie dokumentów zaplanowano w terminie 21 lutego – 5 marca.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Centrum Współpracy Międzynarodowej.