Terminarz

Rekrutacja w roku akademickim 2021/2022 (na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2022 r.):

Data Szczegóły procesu rekrutacji
11 stycznia 2022 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania wymaganych dokumentów
4 lutego 2022 r. koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
  ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
do 18 lutego 2022 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji