Terminarz

Rekrutacja w roku akademickim 2021/2022 (na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2022 r.):
Data Szczegóły procesu rekrutacji
11 stycznia 2022 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania dokumentów na kierunki prowadzone w Warszawie i Filii PW w Płocku
4 lutego 2022 r. koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki prowadzone w Warszawie
11 lutego 2022 r. koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki prowadzone w Filii PW w Płocku
  ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
do 18 lutego 2022 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w Warszawie
do 25 lutego 2022 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w Filii PW w Płocku