Oferta

W roku akademickim 2021/2022 przygotowaliśmy kilkadziesiąt kierunków studiów. Pod tabelami znajduje się plik z informacjami, ile semestrów trwa dany kierunek studiów oraz jakie są specjalności.

Masz dodatkowe pytania o ofertę? Odwiedź stronę Wydziału/Kolegium, który prowadzi interesujący Cię kierunek.

Kierunki prowadzone w języku polskim w Warszawie Liczba miejsc
Kierunek Wydział od X 2021 od II 2022
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 220
Architektura Architektury 150
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 30
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny 25
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 30 55
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 30
Biotechnologia Chemiczny 10 70
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Inżynierii Lądowej 15
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Transportu 15
Budownictwo Inżynierii Lądowej 120
Elektromobilność Elektryczny 30
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Elektrotechnika Elektryczny 120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60
Fizyka techniczna Fizyki 20 80
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 90
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 60
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 30 70
Informatyka stosowana Elektryczny 100
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 30 30
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 70
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 15 60
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 30
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240
Inżynieria zarządzania Zarządzania 60
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 60
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny 50
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 25
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 30
Mechatronika Mechatroniki 65 85
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 30
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny 25
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 30
Technologia chemiczna Chemiczny 20 110
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Transport Transportu 90
Zarządzanie Zarządzania 60
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania 60
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny 50

 

Kierunki prowadzone w języku angielskim w Warszawie Liczba miejsc Wysokość dopłaty* (za każdy semestr studiów)
Kierunek Wydział od X 2021 od II 2022
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 10 15 bez dopłaty
Architecture Architektury 25 4 230 zł
Biotechnology Chemiczny 15 bez dopłaty
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 30 3 635 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20 2 700 zł
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 20 3 000 zł
Data Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 30 bez dopłaty
Electrical Engineering Elektryczny 25 bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 30 2 200 zł
Geodesy and Cartography Geodezji i Kartografii 30 1 100 zł
Management and Production Engineering Mechaniczny Technologiczny 60 60 500 zł
Materials Science and Engineering Inżynierii Materiałowej 15 bez dopłaty
Mechanics of Vehicles and Construction Machinery Samochodów i Maszyn Roboczych 30 2 400 zł
Mechatronics Mechatroniki 24 24 bez dopłaty
New Generation Power Engineering and Energy Markets Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 bez dopłaty
Photonics Fizyki 15 30 bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 15 25 bez dopłaty
Robotics and Automatic Control Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20 2 700 zł
Transport Transportu 30 2 200 zł

* Zgodnie z Decyzją Rektora nr 95/2021 z 7 maja 2021 r.
 

Kierunki prowadzone w Filii PW w Płocku Liczba miejsc
Kierunek Wydział/Kolegium od X 2021 od II 2022
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 60
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 75
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 20 30
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 20 30