Przejdź do treści

Nagroda za pracę dyplomową z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych

Adrian Lipkowski – student Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa zajął pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. 

Zwycięski dyplom pt. „Wytwarzanie absorberów energii uderzenia przy zastosowaniu kompozytu węglowego o spoiwie termoplastycznym oraz zbadania wpływu architektury zbrojenia na ich zdolność do względnego pochłaniania energii” powstał pod opieką dr. hab. inż. Piotra Czarnockiego, prof. uczelni.

Nagrody w III edycji konkursu 3W

Nagrody w konkursie na najlepsze prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie na temat innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru lub węgla oraz prowadzenia gospodarki wodnej w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską otrzymali Joanna Jaroszyńska z Wydziału Chemicznego i Jakub Zubrzycki z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. 

Joanna Jaroszyńska zajęła trzecie miejsce w kategorii prac licencjackich za dyplom pt. „Amfifilowe materiały elektroaktywne zawierające ugrupowania antrachinonowe do zastosowania w organicznych tranzystorach elektrochemicznych”. 

Nagroda i wyróżnienie w w konkursie Złoty Medal Chemii 2023

Karolina Wrochna zdobyła Srebrny Medal Chemii za pracę inżynierską pt. „Otrzymywanie kompleksów boroorganicznych typu BODIPY wykazujących absorpcję w zakresie światła czerwonego do zastosowań w terapii fotodynamicznej” (opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Kliś, prof. PW i mgr inż. Karolina Urbanowicz). 

Wyróżnienie otrzymał Bartosz Godlewski za pracę „Optymalizacja katalizowanego palladem procesu glikozylacji porfiryn” (opieka naukowa: dr inż. Maciej Malinowski).