Przejdź do treści

Opublikowano: 19.03.2024 09:30

Studentka z energią nagrodzona

Agnieszka Gierz (w centrum) odbierająca nagrodę

Agnieszka Gierz, studentka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, zajęła trzecie miejsce w konkursie „Women’s Energy in Transition”. 

Po raz drugi przyznane zostały nagrody za najlepsze prace dyplomowe poświęcone zagadnieniu transformacji energetycznej. Konkurs dla studentek i absolwentek kierunków związanych z energetyką organizuje firma Dalkia Polska.

W gronie finalistek Politechnikę Warszawską reprezentowała Agnieszka Gierz, która ostatecznie otrzymała trzecią nagrodę za pracę inżynierską „Analiza efektywności instalacji sezonowego magazynowania ciepła w małym domu jednorodzinnym w zależności od medium magazynującego z wyróżnieniem magazynowania w reakcjach termochemicznych”. Promotorem dyplomu był dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni. W wielu aspektach pomógł również mgr inż. Michał Wasik. 

– Rozwój magazynów energii i ciepła jest kluczowym aspektem dekarbonizacji. Oprócz przemysłu bardzo ważnymi odbiorcami są klienci indywidualni, dlatego w swojej pracy skonfrontowałam najpopularniejsze obecnie magazyny ciepła: wykorzystujące ciepło właściwe wody, materiały zmiennofazowe oraz energię wydzielaną podczas reakcji chemicznych – mówi Agnieszka Gierz. – Te ostatnie mają duży potencjał – dodaje. 

Studentka zastanawiała się, czy obecnie możemy mówić o domach, które są niezależne pod względem dostarczanego ciepła. Okazało się, że zapotrzebowanie na nie w budynkach musi być jeszcze niższe. Potrzebne są zbyt duże magazyny ciepła. Problemem może być również ich umiejscowienie. Z kolei technologie uznawane za perspektywiczne są obecnie zbyt drogie i mało konkurencyjne. 

– Chociaż wodne magazyny ciepła posiadają wiele niedoskonałości i nie pozwalają na sezonowe magazynowanie ciepła, stosunek ceny do uzyskiwanego efektu jest zadowalający. Z kolei na komercjalizację technologii magazynowania termochemicznego trzeba jeszcze poczekać – podsumowuje Agnieszka Gierz. 

– To wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale także potwierdzenie, że przestrzeń, która została stworzona na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa pozwala na zdobywanie wiedzy i prowadzenie badań – mówi laureatka z Politechniki Warszawskiej. – Dziękuję za docenienie mojej pracy i za wsparcie dziewczyn na uczelniach technicznych – dodaje. 

Prace zgłoszone do konkursu oceniało jury, w którego skład weszli eksperci Grupy Dalkia Polska, a także przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.