Przejdź do treści

Opublikowano: 07.06.2024 13:50

Czworo laureatów z PW w konkursie na dyplom prośrodowiskowy

Laureatka pierwszego miejsca Olga Rowicka (WAPW) z Dziekanem Wydziału Architektury PW prof. Krzysztofem Koszewskim

Zobacz również

W ramach obchodów Święta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na dyplom prośrodowiskowy. W gronie laureatów znalazło się aż czworo reprezentantów Politechniki Warszawskiej. Na konkurs zgłoszono ponad 60 prac, po weryfikacji formalnej do udziału w konkursie zaakceptowano 22 prace inżynierskie i 33 prace magisterskie. 

W kategorii prac inżynierskich zwyciężyła Olga Rowicka (WAPW), drugie miejsce zajął Michał Deja (Politechnika Gdańska), podium zamknęła Maria Hofman (WAPW), a wyróżnienie powędrowało do Matyldy Wolskiej (WAPW). W kategorii prac magisterskich pierwsze miejsce (ex aequo) zdobyli: Szymon Jackowski (Politechnika Gdańska) i Wiktoria Anyczkowska (Politechnika Śląska), a trzecie miejsce zajął Hubert Przybyszewski (WAPW).    

Poniżej przybliżamy nagrodzone prace laureatów z Politechniki Warszawskiej.  

Kategoria – prace inżynierskie 

  • I nagroda (5 000 zł): Olga Rowicka za pracę Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ze środowiskową bazą warsztatową w Płochocinie przygotowaną i obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod opieką prof. dr. hab. arch. Jana Słyka. 
Na zdjęciu laureatka pierwszego miejsca Olga Rowicka (WAPW) z Dziekanem Wydziału Architektury PW
Olga Rowicka (WAPW) z Dziekanem Wydziału Architektury PW

Autorka, biorąc pod uwagę fakt, że przeszłość Płochocina wiąże się z rozwojem przemysłu rolniczego i ogrodniczego, zaproponowała w swojej pracy koncept zespołu szkół o takim profilu. Bryłę budynku podzielono na cztery skrzydła: dwa z nich to budynki szkolne, jedno to budynek z częściami wspólnymi, jak biblioteka czy stołówka, a ostatnie to hala sportowa. Pomiędzy skrzydłami ulokowano plac szkolny z funkcją targową, którego głównym celem jest zapewnienie lokalnego miejsca zbytu produkowanej żywności w ilościach detalicznych. Szkołę zaprojektowano zgodnie z założeniami systemu klastrowego - każdy klaster składa się z pracowni tematycznych, części rekreacyjnej, pomieszczeń pracy grupowej, szklarni oraz pomieszczenia nauczyciela. Dla autorki ważne było również zintegrowanie budynku z otoczeniem oraz jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne. Projekt doceniono za kompleksowość i komplementarność rozwiązań zarówno w aspekcie społecznym jak i ekologicznym. 

Na zdjęciu fragmenty pracy dyplomowej Olgi Rowickiej
Fragment pracy dyplomowej Olgi Rowickiej (WAPW)
  • III nagroda (2 000 zł): Maria Hofman za pracę Schronisko górskie w Beskidzie Niskim przygotowaną i obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod opieką prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Dagny Ryńskiej i dr. inż. arch. Michała Pierzchalskiego (promotor pomocniczy). 
Na zdjęciu Maria Hofman (WAPW) z Dziekanem Wydziału Architektury PW
Maria Hofman (WAPW) z Dziekanem Wydziału Architektury PW

Projekt schroniska autorstwa Marii Hofman odpowiada na pytanie jak powinna wyglądać nowoczesna, prośrodowiskowa architektura terenów Beskidu Niskiego. Budynek schroniska oraz trzy budynki pomocnicze zaprojektowano niedaleko szczytów Wierch Wirchne oraz Magura Małastowska w gminie Uście Gorlickie w Beskidzie Niskim. Obiekt łączy funkcję schroniska, miejsca stałego zamieszkania oraz miejsca spotkań i aktywności dla turystów i mieszkańców okolicznych wsi. Budynek schroniska o powierzchni użytkowej 329 m2 jest dwukondygnacyjny, przykryty dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 36 stopni. Został zaprojektowany w standardzie domu pasywnego, budowli o minimalnym zużyciu energii (poniżej 15 kWh/(m2a). 

Na zdjęciu fragmenty pracy dyplomowej Marii Hofman (WAPW)
Fragmenty pracy dyplomowej Marii Hofman (WAPW)
  • Wyróżnienie specjalne (bez nagrody pieniężnej):  Matylda Wolska za pracę  Dom wspomagający połączony z kawiarnią w Piasecznie przygotowaną i obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod opieką prof. dr. hab. inż. arch. Jana Słyka.  
Na zdjęciu Matylda Wolska (WAPW) z Dziekanem Wydziału Architektury PW
Matylda Wolska (WAPW) z Dziekanem Wydziału Architektury PW

Celem projektu było zaprojektowanie architektury inkluzywnej oraz dospołecznej. Autorka bazowała na analogowych doświadczeniach wielozmysłowych, skojarzeniach atawistycznych, podejściu holistycznym i perspektywie psychospołecznej. Zaprojektowany kompleks ma pomóc we włączaniu do życia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także dać im poczucie samostanowienia. Ma też zbudować tożsamość lokalną wokół nowego miejsca, a także zacieśnić sąsiedzkie więzi oraz wzmocnić poczucie przynależności do grupy. Projekt został wyróżniony jako istotny głos w dyskusji o wpływie środowiska zbudowanego i rozwiązań architektonicznych na dobrostan użytkowników w tym na ich zdrowie i emocje. Pracę doceniono również ze względu na ponadprzeciętną graficzną formę podania i prezentacji idei projektowej. 

Na zdjęciu fragmenty pracy dyplomowej Matyldy Wolskiej (WAPW)
Fragmenty pracy dyplomowej Matyldy Wolskiej (WAPW)

Kategoria – prace magisterskie 

  • III nagroda (2 000 zł): Hubert Przybyszewski za pracę Porządkujące działania architektoniczne w chaotycznej zabudowie obrzeży miast. Projekt zespołu budynków mieszkalnych na Zawadach w Warszawie przygotowaną i obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod opieką dr. inż. arch. Macieja Miłobędzkiego i dr. hab. inż. arch. Grzegorza Rytla. 
Na zdjęciu Hubert Przybyszewski (WAPW) z Dziekanem Wydziału Architektury PW
Hubert Przybyszewski (WAPW) z Dziekanem Wydziału Architektury PW

Autor w części teoretycznej pracy analizuje różne sposoby zabudowy na przedmieściach, które uzupełnia komentarzem do obecnej sytuacji mieszkaniowej, podmiejskiej. Uwagę poświęca również różnym rodzajom kompozycji urbanistycznych, typologiom oraz tendencjom architektonicznym na przestrzeni lat. Wnioski wyciągnięte z analiz posłużyły Autorowi do sformułowania założeń projektowych. W efekcie powstał projekt zespołu domów mieszkalnych osadzony w naturalnym kontekście, który tworzy brakującą na Zawadach przestrzeń publiczną. Funkcja mieszkaniowa uzupełniona jest usługowym parterem ze strefami przewidzianymi dla lokalnej społeczności. Podczas projektowania położono nacisk na rozwiązania proekologiczne, takie jak: zracjonalizowanie konstrukcji, łatwość w adaptacji do zmieniających się potrzeb, retencjonowanie wody, zapewnienie odpowiedniego klimatu wnętrz czy otoczenia. Sędziowie docenili próbę rozwiązania problemu braku ładu przestrzennego na terenach zajętych przez „urbanistykę łanową” gdzie zabudowa charakteryzuje się monofunkcyjnością, brakiem przestrzeni publicznych i chaosem. Jury doceniło rozbudowane i dogłębne analizy studialne. Projekt wykonany z wysoką wrażliwością kompozycyjną i dbałością o walory architektoniczne. Zaproponowane rozwiązania proekologiczne i technologie dotyczą zarówno obiektu, jak i skali urbanistycznej uwzględniając potrzeby środowiskowe i komfort użytkowników. 

Na zdjęciu fragmenty pracy dyplomowej Huberta Przybyszewskiego (WAPW)
Fragmenty pracy dyplomowej Huberta Przybyszewskiego (WAPW)

 

Zobacz również