Przejdź do treści

Opublikowano: 06.06.2022 16:27

Aleksandra Bandzerewicz laureatką Studenckiego Nobla

Aleksandra Bandzerewicz studiuje na PW technologię chemiczną

Studentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej otrzymała główną nagrodę w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka.

Studencki Nobel to ogólnopolski konkurs organizowany od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego celem jest wyróżnienie najzdolniejszych studentów, mających sukcesy naukowe, artystyczne czy społeczne. W tym roku nagrody przyznano w dziewięciu kategoriach: Nauki techniczne, Sztuka, Dziennikarstwo i literatura, Nauki przyrodnicze i energetyka, Fizyka i astronomia, Medycyna i farmacja, Nauki społeczne, Nauki ekonomiczne i Działalność społeczna.

Laureatką w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka została Aleksandra Bandzerewicz, która na PW studiuje technologię chemiczną.

Jej prace badawcze dotyczą otrzymywania i badania nowych biomateriałów polimerowych do zastosowań medycznych, w szczególności rekonstrukcji uszkodzonych tkanek i narządów.

Aktualnie Aleksandra jest zaangażowana w projekt „Biomimetyczne, biodegradowalne podłoża komórkowe do różnicowania komórek macierzystych w kierunku osteoblastów i chondrocytów” (SteamScaf), finansowany w ramach realizowanego na PW programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Poza tym jako wolontariuszka uczestniczy w projektach dotyczących porowatych biodegradowalnych implantów do regeneracji kości gąbczastej oraz elastycznych plastrów do leczenia stopy cukrzycowej.

Nasza studentka jest również współautorką kilku artykułów naukowych oraz zgłoszenia patentowego. Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Na swoim koncie ma pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy poster podczas XXV Konferencji Naukowej „Modyfikacja Polimerów” oraz wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Złoty Medal Chemii 2021” na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską.

Aleksandra jest stypendystką Ministra Edukacji i Nauki (2021/2022) oraz Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (2021/2022).

Swoje zainteresowania naukowe rozwija w zespole BoneReg, kierowanym przez dr hab. inż. Agnieszkę Gadomską-Gajadhur. Zespół otrzymał nagrodę Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2021.

– Moje plany dotyczą badań nad możliwością rekonstrukcji naczyń krwionośnych – mówi o przyszłości nasza świeżo upieczona laureatka Studenckiego Nobla.

Wyniki konkursu poznaliśmy 3 czerwca 2022 roku podczas gali finałowej. Pełna lista zwycięzców znajduje się na Facebooku