Przejdź do treści

Opublikowano: 29.10.2020 11:00

Stypendium pod choinkę – czekamy na kandydatury!

Na zgłoszenia do tegorocznej edycji Stypendium pod Choinkę czekamy do 13 listopada włącznie

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do kolejnej edycji akcji, w ramach której nagradzamy studentów i doktorantów wyjątkowo zaangażowanych w życie uczelniane i promowanie nauki. 

Na otrzymanie stypendium mają szansę osoby, które swoimi działaniami przyczyniają się do wzmacniania pozytywnego wizerunku PW. Kapituła będzie więc zwracała uwagę m.in. na to, jak wygląda aktywność kandydatów w kołach i organizacjach studenckich i w jaki sposób przyczyniają się oni do promowania badań naukowych prowadzonych na PW. Nie mniej ważna będzie ocena działalności popularyzatorskiej – także tej prowadzonej wśród najmłodszych i młodzieży.

Kto i jak może zgłosić kandydata?

Swoje propozycje mogą przesyłać przedstawiciele władz Uczelni oraz dziekani wydziałów PW. Studenci i doktoranci PW mają prawo samodzielnie zgłosić własne kandydatury.

Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmuje Biuro ds. Promocji i Informacji (imprezy@pw.edu.pl) do 13 listopada włącznie. Do wiadomości należy dołączyć komplet plików, które są wymienione w regulaminie akcji.

Tegoroczne stypendia zostaną przyznane dzięki hojności wszystkich, którzy w 2019 r. wzięli udział w Kiermaszu Świątecznym PW.

Regulamin Stypendium pod Choinkę 2020

Formularz zgłoszeniowy

Szablon prezentacji