Przejdź do treści

Opublikowano: 10.03.2023 14:20

Perły Nauki dla naszych studentów i absolwentów

Od lewej: Piotr Araszkiewicz, Juliusz Bojarczuk i Hubert Baniecki

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki pierwszej edycji konkursu „Perły nauki”. W gronie laureatów znaleźli się nasz student i dwóch absolwentów.

Celem konkursu „Perły nauki” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. To następca programu „Diamentowy grant”, realizowanego w latach 2012-2019.

Wśród laureatów pierwszej edycji konkursu jest Juliusz Bojarczuk – student telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. To również współzałożyciel Koła Naukowego FiberTeam i obecnie jego przewodniczący. Nasz student otrzymał dofinasowanie na realizacje projektu „Zaawansowane techniki przetwarzania sygnałów w światłowodowych sieciach czujnikowych”.

– Światłowody znamy głównie z telekomunikacji. Można je jednak wykorzystywać do pomiaru różnych wielkości nieelektrycznych takich jak np. odkształcenie czy temperatura. Istnieją już techniki odczytu takich informacji, ale cechują się one stosunkowo wolnymi częstotliwościami, jak i niewielkimi rozdzielczościami – mówi Juliusz Bojarczuk. – W moim projekcie chcę zastosować zaawansowane przetwarzanie sygnałów znane głównie z telekomunikacji do zwiększenia niezawodności pracy, jak i szybkości pomiaru z światłowodowych sieci czujnikowych. Interesuję się również teorią kodów ortogonalnych i quasi-ortogonalnych, którą chcę rozwinąć i przedstawić kompletny model matematyczny opisujący systemy czujnikowe, które badam – tłumaczy.

Ten sam kierunek na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych ukończył kolejny laureat – Piotr Araszkiewicz, obecnie nasz doktorant.  Jest również współzałożycielem Koła Naukowego FiberTeam. W ramach projektu „Sprzętowo-programowalny analizator widma optycznego wykorzystujący HCG-VCSEL i chirp signals” ma powstać platforma do odczytu danych z czujników światłowodowych.

– Dostępne i znane rozwiązania bazują na podejściach znanych zarówno ze spektroskopii, jak i analizy sygnałów optycznych – mówi Piotr Araszkiewicz.
– W swoim projekcie chcę z kolei zaproponować nowe rozwiązanie technologiczne, dzięki któremu możliwa będzie zmiana paradygmatu leżącego u podstaw odczytywania danych z czujników światłowodowych – podkreśla. 

Laureatem konkursu „Perły nauki” został również Hubert Baniecki, który ukończył Data Science na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymał dofinansowanie na projekt „Interpretowalne modele uczenia maszynowego do predykcji w zastosowaniach medycznych”.

– Jego głównym celem jest rozwój algorytmów i oprogramowania wykorzystywanych do zrozumienia działania modeli predykcyjnych uczenia maszynowego – wyjaśnia Hubert Baniecki. – Opracowane metody znajdą zastosowanie między innymi w naukach medycznych, gdzie poprawne wyjaśnienie predykcji człowiekowi jest równie istotne co wysoka skuteczność modelu – zaznacza.  

W pierwszej edycji konkursu wpłynęło 335 wniosków, dofinansowanie otrzymało 98 projektów. Lista wszystkich laureatów dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

Podobne tematy: