Przejdź do treści

Opublikowano: 11.12.2023 12:51

Nagrody dla naukowców z Politechniki Warszawskiej

Nagrodzeni twórcy SmartHEAL, źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za działalność naukową, a Minister Edukacji i Nauki wyróżnił młodych badaczy. W gronie laureatów są nasi naukowcy.

W uznaniu znaczącego wkładu w rozwój polskiej nauki co roku wręczane są Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

W kategorii „wyróżniająca się rozprawa doktorska” nagrodzono:

  • dr. inż. Maksyma Figata z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych za pracę „Automatic generation of robotic system controllers based on a specification” – sparametryzowany meta-model opisujący ogólny system robotyczny, uwzgledniający jego strukturę oraz sposób działania. To rozwiązanie interdyscyplinarnego problemu z pogranicza informatyki, robotyki i automatyki poprzez opracowanie metody automatycznego generowania sterowników systemu robotycznego;
  • dr inż. Patrycję Sokołowską z Wydziału Chemicznego i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT za pracę „Opracowanie mikrosystemu przepływowego Lab-on-a-chip do tworzenia i funkcjonalnej analizy modelu wyspy trzustkowej w warunkach fizjologicznych i cukrzycy typu 2”, w uzasadnieniu podkreślono, że to pierwszy w Polsce tego rodzaju system.

     

W kategorii „osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej” nagrodę otrzymał dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – za nowatorskie sposoby przeciwdziałania cyberzagrożeniom w sieciach teleinformatycznych.

Naukowiec zajmuje się badaniami ukrytych kanałów sieciowych, w szczególności nowych technik ukrywania informacji, ich wykorzystaniem przez atakujących, a także sposobami wykrywania oraz opracowywaniem nowatorskich sposobów przeciwdziałania cyberzagrożeniom w sieciach teleinformatycznych.

Minister Edukacji i Nauki nagrodził młodych badaczy, którzy tworzą ambitne projekty i przyczyniają się do rozwoju nauki. Wyróżnieni zostali twórcy SmartHEAL –  inteligentnego opatrunku z precyzyjnym, skalowalnym i inteligentnym czujnikiem pH. Zespół z Politechniki Warszawskiej tworzą: Piotr Walter, Dominik Baraniecki, Tomasz Raczyński, Filip Budny.

Dzięki wykorzystaniu systemów komunikacji RFID wynalazek umożliwia ocenę stanu rany i wykrywanie infekcji bez konieczności zdejmowania opatrunku, a co za tym idzie – bez naruszania gojących się tkanek.

Rozwiązanie zostało wyróżnione nagrodą ufundowaną przez brytyjskiego miliardera i wynalazcę Jamesa Dysona.