Przejdź do treści

Opublikowano: 01.12.2023 17:48

Innowatorzy z PW nagrodzeni

Tegoroczni laureaci – wybrani spośród 82 wniosków konkursowych

Czworo naszych naukowców i start-up z Politechniki Warszawskiej są wśród laureatów XV edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Tradycyjnie nagrody przyznano w dwóch kategoriach: „Innowacyjny Naukowiec” (za przygotowaną lub obronioną pracę doktorską prezentującą innowacyjne rozwiązania możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej) i „Innowacyjna Firma” (za innowacyjny produkt, usługę lub technologię wprowadzone do codziennej praktyki biznesowej lub przed etapem sprzedaży i z pozyskanymi środkami na komercjalizację). W tym roku zwycięzców wybrano z 82 aplikacji: 34 od naukowców i 48 od firm, a ogłoszono 24 listopada 2023 roku podczas konferencji finałowej.

W kategorii „Innowacyjny Naukowiec” drugie miejsce zajął dr inż. Maksymilian Kochański z Wydziału Mechanicznego Energetyki Politechniki Warszawskiej za pracę „Systematyczna analiza obliczeniowa dużych zbiorów danych w układach zarządzania”. Nasz naukowiec opracował autorskie narzędzie analizy obliczeniowej dużych zbiorów danych (Big Data Analytics), które pozwalają na lepszą realizację zadań inżynierskich w systemach zarządzania energią w budynkach w ramach inteligentnych sieci energetycznych. Dany system pozwala na aktywne zaangażowanie konsumentów.

Trzecia nagroda trafiła do dr. inż. Bartłomieja Przybyszewskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Kapituła doceniła pracę „Wpływ chemicznej oraz fizycznej modyfikacji powłok poliuretanowych na ich właściwości hydro- i lodofobowe”. To opis, jak komercyjnie dostępne powłoki poliuretanowe zostały zmodyfikowane i wytworzone przy użyciu metod, które są tanie i łatwo skalowalne.

W konkursie przyznano także dwa wyróżnienie za rozprawy doktorskie przygotowane na naszej Uczelni: dr inż. Klaudii Żerańskiej z Wydziału Fizyki za pracę „Nowoczesne materiały nanowęglowe jako ekrany fal elektromagnetycznych” oraz dr. inż. Marcinowi Adamczykowi z Wydziału Mechatroniki za pracę „Metoda kompensacji wpływu temperatury na odwzorowanie geometrii 3D z wykorzystaniem techniki oświetlenia strukturalnego”.

Mamy swojego przedstawiciela także w drugiej konkursowej kategorii – „Innowacyjna Firma”. Drugie miejsce zajął EcoBean Sp. z o.o. – politechniczny start-up. Nagrodzono go za zeroemisyjną i zeroodpadową biorafinerię, która w pełni będzie przetwarzać odpady kawowe na surowce o wysokiej wartości handlowej w obiegu zamkniętym. Innowacją jest przetwarzanie odpadów kawowych w taki sposób, aby w całości mogły one powrócić na rynek jako inne produkty, np. olej kawowy, przeciwutleniacze, dodatki paszowe czy lignina.

Lista wszystkich nagrodzonych w XV edycji konkursu jest dostępna na stronie innowacyjni.mazovia.pl.
 

 

Podobne tematy: