Przejdź do treści

Opublikowano: 28.11.2023 09:16

Granty z programu LIDER XIV dla naukowców z PW

Łączna kwota finansowania wszystkich 41 projektów to ponad 70 milionów złotych

W 14. edycji konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla młodych badaczy finansowanie otrzymało 41 projektów. Siedem trafiło na Politechnikę Warszawskiej, dzięki czemu jesteśmy instytucją z największą liczbą grantów.

Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Wyniki realizowanych projektów mogą mieć zastosowanie praktyczne i mają potencjał wdrożeniowy.

Laureaci konkursu LIDER XIV z PW:

  • mgr inż. Olaf Dybiński z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, projekt Opracowanie mikro-kogeneracyjnej jednostki MCeFC opartej o ogniwa paliwowe MCFC zasilanej E-Paliwami, Biopaliwami i CO2-neutralnymi paliwami płynnymi,
  • dr inż. Paulina Kozera z Wydziału Inżynierii Materiałowej, projekt Innowacyjne polimerowe kompozyty proszkowe o ulepszonych właściwościach użytkowych na bazie surowców wtórnych modyfikowanych autorskimi związkami chemicznymi,
  • dr inż. Jan Krzysztoforski z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, projekt Biorafineria HERB do przetwarzania konopi siewnych,
  • dr inż. Mateusz Słowikowski z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, projekt Platforma prototypowania fotonicznych układów scalonych z azotku krzemu,
  • dr inż. Karol Szlązak z Wydziału Inżynierii Materiałowej, projekt Nowej generacji hybrydowy implant kostny wzbogacony czynnikami wzrostu o kontrolowanej kinetyce degradacji i biomimetycznych cechach struktury,
  • dr hab. inż. Maciej Trusiak, prof. uczelni z Wydziału Mechatroniki, projekt Bezsoczewkowy mikroskop holograficzny umożliwiający wysokoprzepustowe, bez-znacznikowe badania próbek biomedycznych,
  • dr inż. Piotr Zdańkowski z Wydziału Mechatroniki, projekt Fourierowski mikroskop ptychograficzny do zastosowań w obrazowaniu biomedycznym w dużym polu o numerycznie zwiększonej rozdzielczości i kontraście.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Podobne tematy: