Przejdź do treści

Opublikowano: 06.02.2023 10:21

Aplikacja LIFT pomoże pasażerom warszawskiego metra

Jedna z wizyt na stacji warszawskiego metra w ramach projektu LIFT

Dotarcie do stacji kolejowych czy metra i poruszanie się wewnątrz tych obiektów często stanowi nie lada wyzwanie. Dotyczy to zwłaszcza osób ze szczególnymi potrzebami, którym chcą pomóc studenci PW.

Pomysł na projekt narodził się w Międzywydziałowym Kole Naukowym „Smart City”. – Zainspirowani rozmowami z osobami z niepełnosprawnościami i ich doświadczeniami w 2020 r. zaczęliśmy pracę nad aplikacją mobilną LIFT – mówią Bartosz Wiktorzak, kierownik merytoryczny projektu i Mikołaj Domagalski, prezes Koła. – Ma ona ułatwić poruszanie się po Metrze Warszawskim osobom z ograniczeniami ruchowymi, osobom niewidomym, starszym, a także rodzicom z wózkami – wyjaśniają.

Którędy do windy?

Pomimo dostępnych na każdej stacji udogodnień, z uwagi na swoje usytuowanie pod ziemią i konieczność odnalezienia właściwej windy, warszawskie metro nadal sprawia problemy i powoduje dezorientację, zwłaszcza u osób ze szczególnymi potrzebami.

– Pamiętajmy, że projektowanie i funkcjonowanie stacji metra determinuje wiele czynników, w tym m.in. konieczność „wpasowania się” w istniejącą, skomplikowaną siatkę i infrastrukturę miejską, brak naturalnego oświetlenia czy duża liczba osób podróżujących – mówi Mikołaj Domagalski. – Chcemy pomóc użytkownikom w odnalezieniu najszybszej i najwygodniejszej ścieżki do obranego celu dzięki aplikacji mobilnej wykorzystującej w nawigacji sygnały wizualne, dźwiękowe oraz wibracje. Obejmie ona stacje, perony, windy, a także trasy pomiędzy stacjami – dodaje.

Jak to działa?

Dotychczas studenci stworzyli prototyp aplikacji. Po wybraniu początku i końca trasy pozwala on na odnalezienie najbliższej windy na powierzchni, a także wyświetla listę kroków ułatwiających poruszanie się w labiryncie podziemnych korytarzy. Wszystko to w oparciu o autorski model stacji i zdjęcia z rozszerzoną rzeczywistością. Dzięki integracji z Warszawskim Transportem Publicznym aplikacja umożliwia również szybkie dotarcie z metra na właściwy przystanek innego środka transportu. Ponadto, w przypadku nieczynnej windy i braku możliwości dotarcia na peron, algorytm proponuje alternatywną ścieżkę.

Zespół planuje wdrożyć także panoramy 360 oraz pozycjonowanie w metrze o kody QR i beacony (małe, bezprzewodowe emitery sygnału Bluetooth). Dzięki możliwości wyboru języka (polski, angielski) z aplikacji będą mogli korzystać również obcokrajowcy.

Nie tylko metro

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie „Rzeczy są dla ludzi” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co pozwoliło rozszerzyć jego zakres. Docelowe rozwiązanie informatyczne ma wspomóc poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz ogólnodostępnych obiektów związanych z transportem szynowym, nie tylko na stacjach metra, ale i kolejowych. Dodatkowo ma objąć swoim zasięgiem sąsiadujące tereny, gdy dostęp wymaga przejścia przez galerię handlową lub sieć przejść podziemnych. Stworzony system zostanie testowo uruchomiony dla Metra Warszawskiego.

– Wiosną ubiegłego roku podczas wizyt na wybranych stacjach warszawskiego metra: Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Nowy Świat Uniwersytet zidentyfikowaliśmy bariery, które mogą być przeszkodą w komfortowym poruszaniu się – mówi Bartosz Wiktorzak. – Uczestniczyły w nich osoba poruszająca się na wózku oraz osoba niewidoma, które nie znały układu korytarzy i wind w metrze. W wybranych sytuacjach symulowaliśmy zdarzenia losowe występujące na stacjach, takie jak na przykład awaria windy – opowiada.

Na podstawie przeprowadzonych badań zespół opublikował raport w postaci artykułu, podsumowujący napotkane bariery. Zaproponował także konkretne rozwiązania, m.in. architektoniczne, które mogą je zniwelować i przedstawił możliwości, jakie daje aplikacja Lift dla poprawy jakości korzystania z metra.

Co dalej?

W ramach dalszych prac studenci ze „Smart City” wraz z pomagającymi im naukowcami i specjalistami z PW opracują docelową aplikację, a następnie przetestują jej skuteczność z udziałem potencjalnych użytkowników.

– Będziemy badać m.in. orientację w terenie, szybkość pokonywania danej trasy przez osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności – zaznacza Mikołaj Domagalski. – W analizie utrudnień i rozwiązań pomogą wizyty studyjne w innych europejskich miastach – dodaje.  

Studenci otrzymali również dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Najlepsi z najlepszych! 4.0.", dzięki czemu w marcu zaprezentują wyniki swoich prac na międzynarodowej konferencji rozwiązań technologicznych wspomagających osoby ze szczególnymi potrzebami w California State University.

Lista współpracujących ze studentami jednostek i instytucji jest długa. To oczywiście Metro Warszawskie, ale i Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy, Fundacja Integracja i Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

Projekt „Opracowanie prototypu systemu wspomagającego poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz obiektów architektonicznych związanych z transportem szynowym – LIFT” będzie realizowany do końca 2024 r. Za jego realizację odpowiedzialni są przede wszystkim członkowie Koła Naukowego „Smart City”: Bartosz Wiktorzak (Wydział Geodezji i Kartografii), Mikołaj Domagalski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Jerzy Jastrzębiec-Jankowski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Gabriela Szewczuk (Wydział Geodezji i Kartografii). Kierownikiem prac badawczo-rozwojowych jest dr inż. Paweł Nowak z Wydziału Inżynierii Lądowej. 

Docelowo aplikacja ma być dostępna do pobrania w serwisach Google Play i App Store w przyszłym roku.

Postępy prac można śledzić na profilu projektu na Facebooku oraz na Instagramie.

Podobne tematy: