Opublikowano: 21.01.2022 14:47

Rozwiązania informatyczne z PW nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

Jury Konkursu Młodych Mistrzów, organizowanego przez Radę Programową Forum Teleinformatyki doceniło dwie prace zrealizowane na naszej Uczelni. Ich autorzy pokazali ciekawe zastosowania informatyki w transporcie i medycynie.

Zdjęcie komputera

W konkursie prezentowane są koncepcje, programy i praktyczne zastosowania w przemyśle informatycznym, fot. pixabay

Robert Pniewski i Katsiaryna Stankevich otrzymali nagrodę specjalną Narodowego Banku Polskiego.

Stworzyli model wielofunkcjonalnego symulatora ruchu miejskiego, którego architektura bazuje na systemie agentowym. Aplikacja wykorzystuje inteligentne strategie kontrolowania ruchu dotyczące świateł drogowych, przystanków autobusowych, placów budowy, wypadków drogowych, korków i awarii autobusów. Autorzy wykonali symulacje, które pokazały, że każda ze strategii skutecznie skraca całościowy czas podróży uczestników ruchu miejskiego.

Praca powstała na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Jej opiekunem naukowym była dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni.

Drugą pracę z PW uhonorowano w konkursie dwiema nagrodami specjalnymi: od Centrum e-Zdrowia i Atende Industries.

Jej autorki – Maja Krzemińska i Alicja Moskal opracowały narzędzie do komputerowego wspomagania rozpoznawania COVID-19 w obrazowaniu klatki piersiowej. Aplikacja pozwala na przetwarzanie obrazów rentgenowskich i tomograficznych oraz wyekstrahowanie z nich informacji istotnych diagnostycznie, które mogą być przydatne przy rozpoznaniu symptomów choroby. Autorki wykorzystały ponad 400 obrazów rentgenowskich oraz 1200 obrazów warstw z badania tomografii komputerowej. Ich modele klasyfikacyjne okazały się bardzo dokładne (to 96-100% w przypadku obrazów rentgenowskich oraz 77-79% w przypadku obrazów tomografii komputerowej).

Maja Krzemińska i Alicja Moskal zrealizowały swoją pracę na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych pod opieką naukową dr inż. Magdaleny Jasionowskiej-Skop.
 

Konkurs Młodych Mistrzów jest skierowany do studentów I, II i III stopnia. Ich zadaniem jest prezentacja własnych koncepcji informatycznych, własnych programów lub praktycznych zastosowań w przemyśle informatycznym.

Więcej informacji o konkursie na stronie Forum Teleinformatyki