Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi studenci finalistami międzynarodowego konkursu

Projekt Martyny Podrażki i Michała Skowrońskiego z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej znalazł się w finale konkursu Detroit Waterfront District.

Projekt naszych studentów

Projekt naszych studentów | autorzy: Martyna Podrażka, Michał Skowroński

Uczestnicy konkursu organizowanego przez stowarzyszenie Young Architects Competitions mieli zaprojektować kompleks zawierający przestrzeń wielofunkcyjną o zróżnicowanej tematyce: biurowej, usługowej, apartamentowej oraz hotelowej. Głównym wymogiem było zaproponowanie odpowiedniej architektury, która będzie odpowiedzią na problemy, z jakimi zmaga się Detroit oraz stanie się inspiracją do przyszłego rozwoju miasta.

W swoim projekcie studenci PW zainspirowali się symboliką nowo zasianego drzewa.

Jak mówią:

"

Ziarno kiełkujące i wznoszące się odnosi się do najwyższego obiektu w całym projektowanym kompleksie. Podczas wzrostu, pędy drzewa odrzucają na boki ziemie, aby piąć się ku górze. Nasze założenie jest odwzorowaniem tego procesu. Drzewo jest symbolem życia, stanowi połączenie trzech etapów rozwoju: dolnego, rozumianego jako przeszłość, średniego – teraźniejszości i górnego, czyli przyszłości [...]. Koncepcja zakłada wpisanie się w skyline – drzewostan Detroit.

"

Lokalizacja dzielnicy dała studentom możliwość uzupełnienia skyline, ale również jego przedłużenie. Zainspirowani przekrojem drzewa, rozłożeniem jego słoi oraz nieregularną siatką, zaprojektowali zabudowę oraz ukształtowali jej formę i położenie otaczającej roślinności. Charakterystyczne dla projektu są opływowe kształty (zwiększające powierzchnię użytkową), liczne zielone tarasy i roślinność dostosowana jest do warunków klimatycznych stanu Michigan.

Studenci postanowili rozszerzyć swoją konkursową koncepcję na całe Detroit. Centralnym elementem jest oczywiście projektowana w ramach konkursu dzielnica. Od niej rozchodzą się pasy zieleni symbolizujące korzenie drzewa i łączące całe miasto.

Studenci PW rozszerzyli swoją koncepcję na całe Detroit | autorzy: Martyna Podrażka, Michał Skowroński

Źródło: architekturaibiznes.pl