Opublikowano: 17.11.2020 16:58

Nasi laureaci nagród za najlepsze prace o rozwoju Warszawy

Znamy zwycięzców tegorocznej Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta. Kapituła konkursu przyznała badaczom z warszawskich uczelni wyższych dwie nagrody główne oraz sześć wyróżnień. Obie główne nagrody i trzy wyróżnienia otrzymały osoby z Politechniki Warszawskiej.

Baner podsumowujący Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy 2020

fot. muzeumwarszawy.pl

Nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich zdobył dr inż. Krzysztof Skarżyński z Wydziału Elektrycznego PW za pracę pt. „System oceny zanieczyszczenia światłem i efektywności energetycznej w iluminacji obiektów”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, a promotorem pomocniczym dr inż. Sebastian Słomiński. Więcej o nagrodzonej pracy i laureacie na stronie Wydziału Elektrycznego

Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do dr. inż. Marcina Koniaka z Wydziału Transportu PW. Zostało przyznane za pracę pt. „Metoda wspomagania projektowania litowo-jonowego akumulatora tradycyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu”, której promotorem był dr hab. inż. Piotr Tomczuk, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, prof. uczelni.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę otrzymała mgr Anna Gregorczyk z naszego Wydziału Geodezji i Kartografii. Doceniono ją za pracę pt. „Opracowanie metodyki wyznaczania lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS”, przygotowaną pod kierunkiem dr inż. Joanny Pluto-Kossakowskiej.

W tej kategorii wyróżniono mgr Sylwię Magdalenę Pędziejewską z Wydziału Architektury PW za pracę pt. „Miasto jako ekosystem – struktury usprawniające metabolizm miasta na przykładzie modelowego kwartału” (promotor: dr inż. arch. Artur Filip, promotor pomocniczy: mgr inż. arch. Paweł Grodzicki) oraz mgr Emilię Rakowską, również z Wydziału Architektury za pracę pt. „Biofilia XXI wieku – ponadczasowa konieczność czy współczesny trend? Projekt obiektu upraw miejskich w Warszawie” (promotorka: dr inż. arch. Karolina Tulkowska–Słyk).

W tym roku Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace magisterskie i dyplomowe o rozwoju stolicy przyznano już po raz piąty. Laureatów wybrano spośród 63 zgłoszonych prac (53 magisterskich i 10 doktorskich).

Nagroda wspiera zainteresowanie młodych badaczy sprawami Warszawy i wspólnego tworzenia jej tożsamości. W tegorocznej edycji nagrody mogli wziąć udział autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 r.  

Więcej informacji i lista wszystkich nagrodzonych na stronie www.um.warszawa.pl