Opublikowano: 17.01.2023 15:22

Jak uczyć specjalistów od mechaniki? Nowocześnie!

Współpraca z przemysłem i korzystanie ze scenariuszy konkretnych inżynierskich zadań – to główne założenia nowego projektu na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Dzięki temu studenci będą mogli jeszcze skuteczniej niż do tej pory przygotować się do pracy przy projektowaniu i rozwoju produktu.

Zdjęcie ekranu komputera, na którym widać projekt pojazdu oraz profil mężczyzny siedzącego przy komputerze

Pierwsi studenci skorzystają z nowej propozycji dydaktycznej już w letnim semestrze obecnego roku akademickiego, fot. pixabay

Współczesny przemysł stawia wiele wymagań: to redukcja kosztów i czasu, a do tego większa złożoność i kompleksowość samych procesów oraz związana z tym konieczność, żeby prowadzić je w sposób bardziej inteligentny i adaptacyjny. Te tendencje oznaczają, że i w kształceniu przyszłych inżynierów trzeba wprowadzić zmiany. Tak właśnie dzieje się na naszym Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Zespół pod kierunkiem prof. Jerzego Pokojskiego otrzymał na ten cel grant dydaktyczny z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Jego efektem jest uruchomienie nowej specjalności na studiach magisterskich z inżynierii mechanicznej – Zaawansowane metody projektowania i rozwoju produktu w inżynierii mechanicznej.

– Chcemy dostosować się do realiów dzisiejszego, szybko zmieniającego się przemysłu, który cechuje wielopostaciowość i dynamiczny rozwój obserwowanych w nim struktur oraz wprowadzić do naszej oferty dydaktycznej zagadnienia związane z inicjatywą Industry 4.0 – podkreśla prof. Jerzy Pokojski.

Podstawa? Praca projektowa

Studenci nowej specjalności będą poznawać trzy warianty projektowania i rozwoju produktu: w małej i średniej firmie, u światowego poddostawcy podzespołów oraz u producenta rodzin produktów i podzespołów. Poznanie przykładów to jedno. Kluczowe będzie jednak wykorzystanie wiedzy w praktyce – przy pracy nad projektami.

Ikona cytatu

– Zgodnie z naszą koncepcją, jedną z ważniejszych decyzji jest określenie obszaru tematycznego realizowanych projektów – wszystkie dalsze decyzje programowe właśnie z tego wynikają – zaznacza prof. Pokojski.

Studenci będą się uczyć od specjalistów z Politechniki Warszawskiej i firm zewnętrznych. Partnerzy przemysłowi poprowadzą przedmioty i pomogą w realizacji prac dyplomowych. Wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci z Faurecia Automotive Polska, ZAPROM, Robert Bosch oraz Oracle Polska.

Inżynieria przyszłości

W programie nowej specjalności znalazły się zupełnie nowe przedmioty, m.in. dotyczące programowania w aplikacjach inżynierskich (Java, Python, programowanie obiektowe), zastosowania baz danych, analizy i przetwarzanie danych, uczenia maszynowego, metod komputerowego modelowania czy metodologii projektowych.

– Przy tworzeniu programu korzystaliśmy z wieloletnich doświadczeń naszych pracowników, wiedzy naszych partnerów z przemysłu, a także rozwiązań już stosowanych na uczelniach z Niemiec i Szwecji – opowiada prof. Pokojski.

Prace nad nową specjalnością trwały od października 2021 roku. Pierwsi studenci zaczną ją w letnim semestrze obecnego roku akademickiego (rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Warszawskiej właśnie trwa).

Ikona cytatu

– Nasza propozycja zakłada permanentne nawiązywanie do zagadnień aktualnie rozwijanych i potrzebnych w praktyce przemysłowej – opowiada prof. Pokojski. – Siłą rzeczy w dzisiejszym, zglobalizowanym, zdigitalizowanym świecie muszą to być zagadnienia nowoczesne i przyszłościowe. To także podstawa do bardzo silnego powiązania dydaktyki z intensywnym rozwojem naukowym zarówno kadry, jak i studentów. Współpraca z partnerami zewnętrznymi pozwoli także weryfikować i doskonalić program kształcenia.

Projekt „Przygotowanie programu nowej specjalności Zaawansowane metody projektowania i rozwoju produktu w inżynierii mechanicznej na studiach magisterskich na Wydziale SiMR” otrzymał finansowanie z realizowanego na Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (konkurs Granty dydaktyczne I). Więcej informacji o projekcie na stronie Wydziału SiMR.