Przejdź do treści

Zagospodarowanie odpadów kawowych

Spółka Ecobean została powołana w grudniu 2018 roku dzięki inicjatywie naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, którzy opracowali sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas parzenia kawy, jak również w procesie produkcji kawy rozpuszczalnej. Stworzono koncepcję i opracowano w skali laboratoryjnej technologię produkcji brykietów opałowych.
Badania wykazały wyższą wartość opałową brykietów kawowych w stosunku do drewna opałowego wykorzystywanego w kominkach. Odzysk energii z kawowej biomasy jest ekologiczną drogą do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, utylizacji odpadów, ochrony środowiska naturalnego i ograniczenia zużycia paliw kopalnych.

Ecobean pracuje nad dalszym rozwojem technologii i wdrożeniem produktu na rynek. Spółka współpracuje z przedsiębiorcami z branży HoReCa oraz palarniami kawy.