Przejdź do treści

Opublikowano: 28.10.2022 14:52

Zaczęliśmy studia id dla najzdolniejszych

Pierwsze wspólne zdjęcie uczestników studiów id z przedstawicielami władz PW i Rady Programowej

Indywidualne kształcenie i rozwój pod opieką tutora – to główne założenia nowo uruchomionego programu na Politechnice Warszawskiej. W pierwszej edycji bierze udział czternaście osób, które właśnie rozpoczęły studia na PW. Za uczestnikami pierwsze spotkanie – ze sobą, władzami Uczelni i Radą Programową projektu.

Studia id to propozycja dla najlepszych kandydatów – laureatów i finalistów olimpiad: matematycznej, fizycznej, chemicznej, biologicznej, informatycznej i astronomicznej. Podczas rekrutacji wybierają oni kierunek, który chcą studiować, a dodatkowo mogą się zgłosić do programu, który umożliwia im podążanie indywidualną drogą. To znaczy, że mogą studiować szybciej, zdobywać wiedzę i umiejętności nie tylko w swoim głównym kierunku, ale bardzo wszechstronnie, korzystać z innowacyjnych form kształcenia czy już na początku nauki dołączać do zespołów badawczych. Uczestnicy programu otrzymują także stypendium, którego wysokość z każdym kolejnym rokiem się zwiększa.

– Chcemy, aby ludzie zobaczyli w takim podejściu do studiów wartość dodaną – nic im nie zabieramy, a dajemy dodatkowe możliwości – zaznacza dr inż. Adam Styk, kierownik studiów id.

Ta naukowa podróż odbywa się pod opieką tutora – nauczyciela akademickiego. Każdy uczestnik studiów id wybiera swojego mentora spośród kandydatur wskazanych przez Radę Programową, złożoną z naukowców z PW. Program jest finansowany ze środków realizowanego na PW projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Pierwsze spotkanie

W pierwszej edycji studiów id bierze udział czternaście osób. Wybrali studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (6 osób), Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych (4 osoby), Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (3 osoby) i Wydziale Chemicznym (1 osoba). Mają za sobą sukcesy w olimpiadzie matematycznej, fizycznej, biologicznej, astronomicznej i chemicznej. Zdążyli się też już poznać podczas spotkania inaugurującego program, które odbyło się 24 października 2022 roku w Gmachu Głównym PW.

– To dla mnie taka sentymentalna podróż w czasie, bo wiele lat temu pojawiłem się na Politechnice w taki sposób jak wy – byłem laureatem olimpiady i bez egzaminów dostałem się na studia – opowiadał Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba. – Mój los potoczył się w sposób wymarzony. Studia były trudne, jeszcze trudniejsze niż dzisiaj. Mieliśmy 40 godzin zajęć, które odbywały się od poniedziałku do soboty. Po trzecim roku trafiłem do znakomitego zespołu badawczego i jestem w nim do dzisiaj, zostałem nawet jego szefem. Praca zawsze dawała i do dzisiaj daje mi ogromnie dużo satysfakcji.

Rektor opowiadał o możliwościach, jakie dają studia id i zachęcał studentów z korzystania z nich.

– Życzę wam, żebyście znaleźli tematy, które was pasjonują, żebyście, jak mówił Konfucjusz, wybrali pracę, którą kochacie, bo dzięki temu nie przepracujecie w swoim życiu ani jednego dnia – mówił Rektor.

Czas na działanie i plany

W pierwszym semestrze uczestnicy programu będą realizować zajęcia na swoim kierunku, uczestniczyć w seminariach i warsztatach organizowanych w Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz wybierać tutora.

– Zależy mi na tym, aby między studentem a tutorem nawiązała się relacja mistrz – uczeń – wyjaśnia dr inż. Adam Styk, kierownik studiów id. – Wyobrażam sobie, że tutor to będzie taki człowiek, który powie do studenta: „Ty się interesujesz tematem, ja nie prowadzę takich prac, ale znam na Politechnice grupę, która się tym zajmuje, jeśli chcesz się rozwijać, to idź i z nimi pracuj, a ja będę z tobą konsultował, co robisz”. Nie chcę, aby tutorzy zawładnęli studentami, ale kierowali ich rozwojem.

W kolejnych semestrach oferta możliwości będzie się rozszerzać. W planach są m.in. zajęcia wykorzystujące Design Thinking, Project Based Learning czy Blended Learning oraz wyjazdy.

– Nowoczesna, elastyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb dydaktyka jest warunkiem rozwoju Uczelni – zwraca uwagę Prorektor ds. Studiów prof. Jan Słyk. – Studia id to jeden z pomysłów, który będziemy w najbliższym czasie realizować. Wdrożyliśmy ten program na studiach pierwszego stopnia, będziemy obserwować, jak funkcjonuje i dostosowywać do potrzeb uczestników. Zamierzamy także wkrótce wprowadzić go na studiach drugiego stopnia.
 

Podobne tematy: