Przejdź do treści

Opublikowano: 06.10.2021 16:55

Wyniki XXVI edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa

Znamy laureatów XXVI edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa. Jury wyłoniło spośród uczestników najlepszych naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia, a Rektor Politechniki Warszawskiej przyjął te rekomendacje.

Konkurs organizowany przez firmę Siemens wspólnie z Politechniką Warszawską służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród wniosków z całej Polski Jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens - fundatora nagrody. Rektor Politechniki Warszawskiej przyjął rekomendacje Jury i przyznał następujące nagrody.

Lista laureatów XXVI Konkursu o Nagrodę Siemensa:

Nagroda badawcza

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, dr hab. inż. Grzegorz Szwoch, dr hab. inż. Józef Kotus, dr hab. inż. Piotr Szczuko, dr inż. Piotr Odya, dr inż. Karolina Marciniuk, mgr inż. Andrzej Sroczyński, mgr inż. Tomasz Śmiałkowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej za pracę pt. „Inteligentne autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów”;

Nagrody promocyjne

  • dr inż. Piotr Dworakowski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską pt. „Modelowanie i analiza transformatora średniej częstotliwości dla potrzeb przekształtników energoelektronicznych”;
  • dr hab. inż. Krzysztof Brzostowski  z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej za pracę habilitacyjną pt. „Cykl publikacji powiązanych tematycznie dotyczących algorytmów przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych”.

XI Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki:

Nagroda I stopnia

  • mgr inż. Wojciech Hańderek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej za pracę magisterską pt. „System detekcji cyberataków na przemysłowe systemy sterowania”;

Nagroda II stopnia

  • inż. Dominika Ciupek z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za pracę inżynierską pt. „Modele wielokompartmentowe w obrazowaniu dyfuzji-relaksometrii metodą rezonansu magnetycznego”;

Nagroda III stopnia

  • mgr inż. Artur Łagoński z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską pt. „Zastosowanie sterownika PLC do sterowania procesem fermentacji kwasu chlebowego”.

V Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki:

Nagroda I stopnia

  • inż. Mateusz Breza i inż. Filip Grabowski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej za pracę inżynierską pt. „Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC”;

Nagroda II stopnia

  • mgr inż. Przemysław Pietrzak z Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej za pracę magisterską pt. „Diagnostyka uszkodzeń uzwojeń stojana silnika synchronicznego o magnesach trwałych”;

Nagroda III stopnia

  • mgr inż. Serafin Bachman z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. „Simple power electronics converter for e-mobility in AC/DC and DC/DC conversion”.

Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Podobne tematy: