Przejdź do treści

Opublikowano: 14.01.2022 16:59

V edycja Konkursu o Nagrodę Jana Czochralskiego

Jan Czochralski, patron konkursu, był chemikiem, metaloznawcą, odkrywcą metody otrzymywania monokryształów, a także — profesorem Politechniki Warszawskiej

Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących zagadnień z obszaru działalności naukowo-technicznej patrona konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2022 r.

Nagroda im. prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

  • za pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską),
  • za pracę doktorską,
  • za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne (nagroda może być indywidualna lub zespołowa).

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:

  • procesów krystalizacji i rekrystalizacji;
  • otrzymywania, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów;
  • otrzymywania i właściwości stopów do łożysk ślizgowych;
  • badania struktury metali i stopów;
  • odkształceń sprężystych i/lub plastycznych metali i stopów;
  • badań korozyjnych sprzężonych z badaniami wytrzymałościowymi;
  • stopów metali lekkich, ich struktury, właściwości i zastosowań.

Zgłaszać można również prace dotyczące innych obszarów, o których mowa w dorobku publikacyjnym prof. Czochralskiego lub w innych przekazach.

Wnioski o nagrodę mogą składać: dziekani wydziałów lub rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy instytutów i ośrodków naukowo-badawczych, członkowie Kapituły, laureaci nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod tym adresem.

Informacji o konkursie udziela Anna Kmieć: anna.kmiec@pw.edu.pl, (22) 234 58 73.

Podobne tematy: