Przejdź do treści

Opublikowano: 05.02.2021 13:23

Siódemka studenta: Julia Gawryś, PKN ORLEN, Obszar Zakupów

Jestem inżynierem Technologii Chemicznej i kontynuuję naukę na Politechnice Warszawskiej, jednocześnie odbywając staż w PKN ORLEN. Zajmuję się kupnem dodatków chemicznych dla zakładu produkcyjnego w Płocku. Nie spodziewałam się, że moje zadania stażowe mają realny wpływ na to, jak działa firma - bez Działu Zakupów nie istnieje produkcja. 

1. Skończyłam studia na… / Studiuję na...

Obroniłam tytuł inżyniera Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i kontynuuję naukę na studiach magisterskich.

2. Najważniejsza rzecz, której nauczyłam się w trakcie studiów, to…

analityczne podejście do rozwiązywania problemów oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Politechnika Warszawska jest uczelnią techniczną, która uczy logicznego myślenia, wyciągania wniosków, pragmatycznego i strategicznego podejścia do problemów.

3. Obecnie pracuję w...

Obecnie odbywam staż w Zespole Zakupów Dodatków Chemicznych w PKN ORLEN. Zajmuję się kupnem dodatków chemicznych dla zakładu produkcyjnego w Płocku. Do moich głównych zadań należy przygotowywanie analiz rynku, pozyskiwanie dostawców, negocjacje warunków kontraktów i sporządzanie umów.

4. Pracę znalazłam...

Bardzo chciałam zdobywać doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów, dlatego aplikowałam do programu stażowego „Kierunek ORLEN”. Moja kandydatura została pozytywnie rozpatrzona i po kilkuetapowej rekrutacji do programu rozpoczęłam staż w połowie lipca, będąc jednocześnie na ostatnim roku studiów magisterskich. Elastyczny czas pracy pozwala mi spokojnie łączyć naukę na uczelni ze stażem. Myślę, że staż w PKN ORLEN to fantastyczna szansa na to, żeby rozpocząć swoją karierę zawodową w renomowanej firmie, stawiającej na dynamizm, energię i rozwój, dla której ludzie są nadrzędną wartością.

5. W swojej pracy najbardziej lubię…

wykorzystywać wiedzę techniczną zdobytą na studiach i rozwijać umiejętności miękkie. To bardzo satysfakcjonujące, że odbywając staż w międzynarodowej firmie, jaką jest PKN ORLEN, mogę współpracować z kontrahentami z całego świata. Dzięki temu mam kontakt z mnóstwem ludzi, od których uczę się wielu wartościowych rzeczy. Bardzo podoba mi się również to, że moja praca ma realny wpływ na działanie firmy - bez Działu Zakupów nie istnieje produkcja.

6. Moja firma nowym osobom na rynku pracy oferuje...

Pracę w Grupie Kapitałowej ORLEN można rozpocząć niezależnie od etapu kariery i doświadczenia, jakie się posiada. Firma otwiera ciekawe możliwości przed młodymi studentami czy absolwentami. Są tu prowadzone aż cztery programy stażowe w ciągu roku, które dotyczą różnych specjalizacji zawodowych. Można w związku z tym zdobywać doświadczenie właściwie niezależnie od profilu skończonej uczelni. Wartością dodaną programów stażowych są liczne szkolenia organizowane dla stażystów, umożliwiające podnoszenie kompetencji miękkich i poszerzanie wiedzy biznesowej. Firma prowadzi działania skierowane do studentów na uczelniach. Przykładem takich działań jest projekt edukacyjny „Dzień Wiedzy z ORLENEM”, w ramach którego organizowane są cykle warsztatów i prelekcje. „Dzień Wiedzy z ORLENEM” ma na celu przybliżenie tego, jakie zastosowanie praktyczne ma wiedza teoretyczna, którą studenci zdobyli na uczelni.

7. Moja rada dla osób, które planują karierę zawodową

Warto mieć otwarty umysł i śledzić na bieżąco nowinki z tych obszarów zawodowych, które Was interesują. Ja tak robię, a informacji wyszukuję w Internecie (np. na stronach Instytutów Badawczych), pismach branżowych (np. Przemysł Chemiczny) lub przeglądając strony pracodawców pod kątem nowych projektów, w które się angażują. Myślę też, że warto pielęgnować naszą sieć kontaktów z kolegami i koleżankami ze studiów, ale również z innymi osobami, na które trafiliśmy na różnych etapach edukacji – np. z wykładowcami. Networking może pomóc na różnych etapach kariery zawodowej, zaczynając od wyboru zawodu, przez planowanie taktyki poszukiwania pracy, zmiany zatrudnienia czy rozwoju kariery zawodowej.

Podobne tematy: