Przejdź do treści

Opublikowano: 23.01.2023 08:15

PW i WUM razem dla zdrowia

Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba i Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong

Z myślą o rozwoju biotechnologii i inżynierii biomedycznej Politechnika Warszawska oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisały porozumienie o współpracy naukowej.

Połączenie sił ośrodków naukowych i interdyscyplinarność zespołów realizujących projekty w obszarze biotechnologii i inżynierii biomedycznej są kluczem do znaczącego postępu w tym obszarze.

Porozumienie w tej sprawie podpisali Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba i Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong.

– Badania w zakresie problemów zdrowia, a w szczególności rozwoju technik diagnostycznych, nowych leków oraz medycyny regeneracyjnej, stanowią dominujący obszar badawczy wielu uniwersytetów medycznych, a powinny być rozszerzane również na uczelnie techniczne – mówi prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW. – „Zdrowe, zrównoważone środowisko życia” to jeden z filarów Strategii Rozwoju PW – podkreśla.

Obie uczelnie będą wspólnie identyfikować strategiczne obszary badawcze oraz rozwijać współpracę zespołów naukowych. Chcą, aby opracowane przez nie rozwiązania w większej skali były wykorzystywane w przemyśle biotechnologicznym i działalności klinicznej. Celem porozumienia jest także pomoc badaczom z sektora publicznego i prywatnego w tworzeniu skutecznych rozwiązań służących poprawie zdrowia ludności i rozwoju nauki. W ramach współpracy PW i WUM będą również realizować wspólne programy akademickie.

Podobne tematy: