Przejdź do treści

Opublikowano: 24.10.2020 16:35

Politechnika wspiera szkoły w trakcie pandemii

W projekcie uczestniczy obecnie ponad 200 gmin

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej aktywnie angażuje się w zapewnienie wysokiej jakości nauczania matematyki w szkołach. Realizując projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”, współpracuje z samorządami terytorialnymi, udostępniając ich szkołom zaawansowane narzędzia edukacyjne. Uczniowie otrzymują w ten sposób dostęp do platformy zeszyt.online, na której pod opieką sztucznej inteligencji podnoszą swoje umiejętności matematyczne.

– Jeszcze przed pandemią znacząco zwiększyliśmy intensywność projektu – mówi kierownik projektu dr inż. Łukasz Błaszczyk. – W 2018 wydział MiNI otrzymał z NCBiR dofinansowanie na przeprowadzenie trzech rocznych edycji zajęć po 250 uczniów. Już pierwszego roku przekroczyliśmy łączny limit uczestników przewidziany na 3 lata. Udało się to osiągnąć dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu, który wiele prac wykonuje w postaci wolontariatu oraz wsparciu władz Woli i Wawra, z którymi Wydział podpisał umowę o rozszerzonym zakresie współpracy.

Aktualna realizacja projektu

– Na ten rok szkolny przyjęliśmy ponad 170 nowych miast – wylicza dr inż. Łukasz Błaszczyk. Każda gmina, która do 9 października 2020 roku podesłała nam podpisany przez prezydenta lub burmistrza odpowiedni dokument zgłoszeniowy, otrzymała miejsce. Mamy obecnie w projekcie ponad 200 gmin. Bez poszerzania zespołu i infrastruktury to jest już szczyt naszych możliwości.

– Duże zainteresowanie wynika z efektów dydaktycznych, które udało nam się uzyskać zarówno przed pandemią, jak i w zeszłym semestrze, gdy szkoły były zamykane – mówi Artur Jackowski kierujący zespołem zeszyt.online. – Pomogły też setki pozytywnych opinii, które pojawiły się w środowisku nauczycieli.

Szkoła w pandemii

System zeszyt.online był projektowany do używania na lekcji albo jako alternatywa dla klasycznych prac domowych. W marcu 2020 roku dla wielu nauczycieli stał się podstawą nauczania matematyki. Także teraz, gdy od 26 października klasy IV-VIII ponownie przechodzą na naukę zdalną, zespół z PW chce jeszcze ambitniej wspierać polskich uczniów i efektywnie wykorzystać ich czas.

Zasięg i zakres projektu

Na poniższej mapie zaznaczono obszary, na których jest realizowany projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”.

  • Niebieski kolor przedstawia obszary, w których umożliwiono dostęp nauczycielom i uczniom klas IV szkół podstawowych.
  • Zielony to tereny, które rok temu realizowały projekt i których nauczyciele w postaci wolontariatu zaangażowali się w rozwój platformy. Działają u nich klasy IV-VI.
  • Na żółto zaznaczono miejsca, gdzie projekt wdrożono w klasach IV-VIII. 

W Warszawie, z dzielnicą Wola reprezentowaną przez Panią Burmistrz Grażynę Orzechowską-Mikulską oraz dzielnicą Wawer reprezentowaną przez Pana Burmistrza Norberta Szczepańskiego, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podpisał rozszerzone umowy o współpracy. W szkołach z tych dzielnic od tego roku wspierana jest matematyka w klasach IV-VIII. Uczniowie realizują podstawę programową oraz są przygotowywani do egzaminu ósmoklasisty.

Jak otrzymać dostęp?

– Każda gmina niezależnie od wielkości (miasto, gmina wiejska) wyznacza jednego koordynatora odpowiedzialnego za zeszyt.online – wskazuje dr inż. Łukasz Błaszczyk. – Osoba ta ustala, które szkoły i którzy nauczyciele będą brali udział. Następnie przysyła jeden zbiorczy arkusz do założenia kont uczestnikom. Jest to spore odciążenie dla zespołu i tylko dlatego możemy prowadzić projekt na tak dużą skalę.

Rodziców i uczniów prosimy, aby pytania kierowali do szkół albo swoich nauczycieli matematyki. Szkoły mogą otrzymać informacje od koordynatora wskazanego przez organ prowadzący. O kontakt do koordynatora prosimy pytać w wydziale oświaty swojego urzędu miasta.

– Niestety nie ma możliwości zakładania pojedynczych indywidualnych kont – mówi Artur Jackowski. – Jest to związane z obciążeniem serwerów, zespołu technicznego i przede wszystkim rzetelnością danych. Prowadzimy badania, w jakim stopniu system zeszyt.online wpływa na polepszenie wyników w nauce matematyki. Masowe, ogólnodostępne konta, gdzie nie moglibyśmy zweryfikować wieku uczestnika ani otrzymać zanonimizowanych, ale wiarygodnych danych o postępach w szkole i na egzaminie ósmoklasisty, negatywnie wpłynęłyby na wyniki.

Dalsze plany

Udało się uzyskać znaczące efekty potwierdzone przez nauczycieli. W zeszłym roku szkolnym wyniki zostały potwierdzone w miarodajnym i obiektywnym teście, jakim jest egzamin ósmoklasisty. W tym roku zespół spróbuje powtórzyć wyniki z egzaminu ósmoklasisty na dużo większej próbie uczniów. Będą to szkoły z Warszawy wskazane przez współpracujące wydziały oświaty.

Więcej o projekcie „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” na poświęconej mu stronie internetowej

Czym jest zeszyt.online? To oparty na sztucznej inteligencji system wspierający naukę matematyki. Do użytkowania platformy wystarczy przeglądarka internetowa. Po zalogowaniu uczeń dostaje zadania, których zakres i poziom trudności na bieżąco dostosowują się do aktualnych umiejętności oraz skuteczności w rozwiązywaniu.