Przejdź do treści

Opublikowano: 11.12.2023 14:54

Politechnika Warszawska i Polska Grupa Zbrojeniowa poszerzają współpracę

Przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Politechniki Warszawskiej, fot. PGZ

Podpisany 8 grudnia 2023 roku list intencyjny dotyczy realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Dokument rozszerza współpracę zainaugurowaną w 2016 roku. W ramach aktualnego listu strony wyrażają wolę kontynuacji współpracy na rzecz rozwoju technologicznego poprzez realizację łączonych projektów badawczo-rozwojowych, m.in. w obszarach technologii komunikacyjnych, sensorów, sztucznej inteligencji, lotnictwa, kosmonautyki, systemów bezzałogowych oraz techniki rakietowej.

– Polska Grupa Zbrojeniowa od lat współpracuje ze wszystkimi liczącymi się instytucjami akademickimi w kraju, w tym również z Politechniką Warszawską – uczelnią, która kształci wybitnych polskich inżynierów i naukowców – komentuje Jakub Roszkowski, członek zarządu PGZ S.A. – Wielu jej absolwentów już dziś pracuje w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ. Jesteśmy zadowoleni, że nasza dotychczasowa owocna współpraca zostanie rozszerzona o nowe obszary związane przede wszystkim z cybertechnologią i sztuczną inteligencją, które stanowią przyszłość pola walki.

– W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 20 zespołów naukowych pracujących nad rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa i obronności – mówi prof. Adam Woźniak, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju. – Ten potencjał jest doskonale widoczny podczas takich wydarzeń jak targi przemysłu obronnego MSPO, na których jesteśmy jedyną widoczną cywilną polską uczelnią. Naszym celem nie są jednak same badania, lecz ich aplikacja w technologiach partnerów. Właśnie takim wdrożeniom poświęcone były warsztaty, podczas których wspólnie ze spółkami z PGZ planowaliśmy nowe przedsięwzięcia B+R.

Oprócz podpisania listu intencyjnego, na terenie Uczelni zorganizowano również warsztaty z udziałem przedstawicieli Politechniki Warszawskiej oraz spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ich tematyką były nowoczesne projekty badawczo-rozwojowe z obszarów objętych współpracą. Dzięki nowej formule współpracy tego typu inicjatyw będzie w najbliższym czasie znacznie więcej.

źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa

Podobne tematy: