Przejdź do treści

Opublikowano: 03.11.2021 12:58

Nauczyciele akademiccy nagrodzeni przez studentów

W tym roku Złotą Kredą uhonorowano 68 nauczycieli akademickich

To już tradycja, że co roku nasi studenci wybierają najlepszych dydaktyków ze wszystkich politechnicznych Wydziałów i Kolegium, przyznając im Złotą Kredę. Tym razem nagrody wręczono w czterech kategoriach: najlepszy wykładowca, najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria, najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim oraz najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”.

Oto laureaci Złotej Kredy 2021:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • najlepszy wykładowca: dr Cezary Woźniak
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: mgr Agnieszka Kaczorowska
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Krzysztof Urbaniak

Wydział Architektury

 • najlepszy wykładowca: dr inż. arch. Alicja Szmelter
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr inż. Paweł Przybysz
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr Iwona Szustakiewicz

Wydział Chemiczny

 • najlepszy wykładowca: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. uczelni
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr inż. Krzysztof Durka
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • najlepszy wykładowca: dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr inż. Paweł Tomaszewicz
 • najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr Paweł Wójcicki
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: mgr Anna Walczyńska

Wydział Elektryczny

 • najlepszy wykładowca: prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: mgr inż. Aleksandra Osowska-Kurczab
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Łukasz Kolimas

Wydział Fizyki

 • najlepszy wykładowca: dr hab. inż. Tomasz Pietrzak
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr hab. inż. Michał Wierzbicki

Wydział Geodezji i Kartografii

 • najlepszy wykładowca: dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: mgr inż. Miłosz Gnat
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: mgr inż. Rajmund Kożuszek

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 • najlepszy wykładowca: dr inż. Małgorzata Buba-Brzozowa
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr inż. Piotr Ziętek
 • najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr inż. Michał Strzeszewski
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Jacek Stasierski

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 • najlepszy wykładowca: prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr hab. inż. Antoni Rożeń
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Michał Lewak

Wydział Inżynierii Lądowej

 • najlepszy wykładowca: dr inż. Cezary Ajdukiewicz
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr inż. Magdalena Kruk
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar

Wydział Inżynierii Materiałowej

 • najlepszy wykładowca: prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni
 • najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • najlepszy wykładowca: dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr inż. Michał Zwierzyński
 • najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr Tomasz Brengos
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr Jan Spaliński

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • najlepszy wykładowca: dr hab. inż. Sławomir Bielecki
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: mgr inż. Anna Junosza-Szaniawska
 • najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: mgr inż. Piotr Figurny
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Stanisław Suchodolski

Wydział Mechaniczny Technologiczny

 • najlepszy wykładowca: dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr Leszek Bartczak
 • najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: mgr Małgorzata Zalewska-Traczyk
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Robert Biernacki

Wydział Mechatroniki

 • najlepszy wykładowca: dr hab. inż. Marcin Słoma, prof. uczelni
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr inż. Alicja Siewnicka
 • najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Kamil Stefko

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 • najlepszy wykładowca: dr inż. Sebastian Korczak
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr inż. Grzegorz Linkiewicz, prof. uczelni
 • najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr inż. Bogumił Chiliński
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: mgr inż. Przemysław Rumianek

Wydział Transportu

 • najlepszy wykładowca: dr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: mgr Joanna Chmielewska
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Magdalena Seroczyńska

Wydział Zarządzania

 • najlepszy wykładowca: dr inż. Marcin Kotarba
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: mgr Agnieszka Kucharska
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Justyna Smagowicz

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

 • najlepszy wykładowca: dr Cezary Obczyński
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: mgr inż. Przemysław Jarosiński
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr inż. Bożena Piątkowska

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

 • najlepszy wykładowca: dr Izabela Józefczyk
 • najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria: dr Magdalena Kapela
 • najbardziej przyjazny studentom „Złote Serce”: dr Monika Burżacka

Podobne tematy: