Przejdź do treści

Opublikowano: 29.11.2023 10:37

Kulturalni lokatorzy w Domu Studenckim „Riviera”

Umowę dzierżawy Politechnika Warszawska zawarła z Fundacją dla Rozwoju przez Kulturę i Sztukę oraz Fundacją IMKA

Fundacja dla Rozwoju przez Kulturę i Sztukę oraz Fundacja IMKA będą prowadzić działalność kulturalną w budynku Domu Studenckiego „Riviera”. Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i obu instytucji zawarli umowę w tej sprawie.

Dokument, podczas spotkania, które odbyło się 29 listopada 2023 r., podpisali: Jolanta Ewartowska, Kanclerz Politechniki Warszawskiej, ze strony Fundacji dla Rozwoju przez Kulturę i Sztukę – Grażyna Gudejko, członkini zarządu, a Fundację IMKA reprezentowali Tomasz Karolak i Monika Kutnik-Barańska, członkowie zarządu.

Dzierżawiona powierzchnia to prawie 3 tys. m2. Największa przestrzeń znajduje się na pierwszym piętrze akademika i obejmuje m.in. salę widowiskową oraz scenę.

Nowi najemcy będą prowadzić działalność kulturalną, w tym teatralną (Teatr Riviera), we współpracy z Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej i naszymi zespołami artystycznymi.

Umowa, którą zawarto na 20 lat, z możliwością przedłużenia, gwarantuje studentom i zespołom artystycznym PW możliwość bezpłatnego korzystania z sali widowiskowej, małej sceny i sal prób, a także tańsze bilety na wydarzenia organizowane przez fundacje.

Zanim jednak nowi najemcy rozpoczną działalność, niezbędne jest wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych. Większość prac sfinansuje Politechnika Warszawska jako właściciel obiektu, a pozostałą część, w końcowym etapie – dzierżawcy.

Współpraca z Fundacją dla Rozwoju przez Kulturę i Sztukę orz Fundacją IMKA pomoże w reaktywacji w przyszłości Akademickiego Centrum Kultury w budynku Domu Studenckiego „Riviera”. Studenci i zespoły artystyczne Politechniki Warszawskiej będą mogli rozwijać się dzięki kontaktom z zawodowymi artystami i profesjonalnymi instytucjami kulturalnymi.

Podobne tematy: