Przejdź do treści

Opublikowano: 27.10.2022 14:03

Inżynieria chemiczna i procesowa wyróżniona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia wręczono podczas Forum Jakości, które odbyło się 27 października 2022 r.

Polska Komisja Akredytacyjna wyróżniła naszą Uczelnię Certyfikatem Doskonałości Kształcenia. Gremium eksperckie doceniło wysoką jakość kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa.

Polska Komisja Akredytacyjna, niezależne gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia na polskich uczelniach, obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. W ramach jubileuszu uhonorowała przedstawicieli szkół wyższych prowadzących wyróżniające się kierunki Certyfikatami Doskonałości Kształcenia.

Politechnika Warszawska została nagrodzona w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Otrzymała wyróżnienie za wysoką jakość kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. W imieniu Uczelni certyfikat odebrał Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba.

Wyróżnienia wręczono podczas XI edycji seminarium z cyklu Forum Jakości, którego motywem przewodnim była ewolucja systemu zapewnienia jakości kształcenia. Rektor Politechniki Warszawskiej wziął udział w debacie „Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia – deklarowane cele i intencja a rzeczywistość”. Jej uczestnicy rozmawiali z jednej strony o jakości szkolnictwa wyższego w strategii i polityce państwa oraz oczekiwaniach interesariuszy wobec wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, a z drugiej o nowych trendach w ocenie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w tym ocenie jakości kształcenia w trybie zdalnym.

Podobne tematy: