Badania

Badania to kluczowy obszar działalności PW. Działalność naukowa i badawcza prowadzona jest w 19 Wydziałach i jednym Kolegium, w trzech Uczelnianych Centrach Badawczych, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii oraz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Nasi naukowcy pozyskują granty, uczestniczą w konsorcjach, realizują projekty, tworzą wynalazki, przygotowują publikacje. Ich działalność ma istotny wpływ na rozwój Politechniki i napędza rozwój kraju.