Opublikowano: 04.02.2021 16:24

Podsumowaliśmy akcję zbiórki sprzętu dla potrzebujących dzieci

Do końca stycznia w Gmachu Głównym PW w specjalnie wyznaczonym miejscu darczyńcy mogli zostawiać sprzęt komputerowy – niekoniecznie nowy, ale nadal sprawny, który mógłby posłużyć uczniom do zdalnej nauki. Zbiórka była efektem współpracy z Fundacją Sarigato (projekt Hakersi) i inicjatorami akcji “Uwolnij Złomka”.

Plakat promujący zbiórkę sprzętu na PW

Plakat promujący zbiórkę sprzętu na PW

Niemal 30 laptopów, kilkanaście komputerów stacjonarnych, monitory, klawiatury, myszki i podzespoły – to efekt miesięcznej zbiórki prowadzonej wśród pracowników i studentów PW. Przekazane przez nich sprzęty trafią do ubogich rodzin, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka lub do osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Spotkanie reprezentantów PW i Fundacji Sarigato/Uwolnij Złomka

Podczas spotkania online, w którym wziął udział prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW, prof. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich, Iwona Duda z Fundacji Sarigato, Jan Gorski,  inicjator projektu Uwolnij Złomka, a także reprezentanci Biura ds. Promocji i Informacji PW odpowiedzialni za prowadzenie akcji na Politechnice, podsumowano dotychczasową współpracę obydwu stron i podkreślono, że konieczne są dalsze działania na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym.

– W samej Warszawie są tysiące dzieci, które nie mają dostępu do sprawnych komputerów, co nie tylko wyklucza je z procesu uczenia się, ale też naraża na szykany ze strony rówieśników. Problem jest ogromny, dlatego jako Politechnika postanowiliśmy włączyć się w tę zbiórkę – wyjaśnił na spotkaniu prof. Krzysztof Zaremba. Prof. Robert Zalewski dodał, że inicjatywy takie jak ta pokazują, że pomimo problemów, z którymi sami zmagamy się w czasie pandemii, nie tracimy empatii i wciąż jesteśmy gotowi bezinteresownie pomagać innym.