Opublikowano: 15.09.2022 13:06

Nominacja do Nagrody Naukowej POLITYKI dla naszej badaczki

Dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Wydziału Elektrycznego znalazła się w gronie finalistów 22. edycji programu Fundacji Tygodnika „Polityka”.

Zdjęcie dr hab. inż. Żanety Świderskiej-Chadaj

Dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj

Dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj pracuje w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym. W swojej działalności naukowej zajmuje się biocybernetyką i inżynierią biomedyczną. Celem prowadzonych przez dr Świderską-Chadaj badań jest określenie możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji do wspomagania pracy lekarzy poprzez opracowanie metod analizy preparatów histopatologicznych.

Do swoich głównych osiągnięć zalicza opracowanie metody wykrywania, segmentacji i klasyfikacji gruczolakoraka płuc, jak również opracowanie metody automatycznej detekcji limfocytów na obrazach histopatologicznych barwionych immunohistochemicznie (IHC).

Badaczka jest również autorką metody umożliwiającej automatyczną detekcję i zliczenie limfocytów zarówno w typowych obszarach tkanki, jak i w obszarach zawierających klastry komórek lub artefakty. Pozwala ona analizować związek między liczbą limfocytów a przeżywalnością.

Dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj jest stypendystką Ministra Edukacji i Nauki, a także Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W tym roku znalazła się również w zestawieniu TOP-100 Women in AI – liście najbardziej wpływowych specjalistek od sztucznej inteligencji, przygotowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z ekspertami z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Spośród setek kandydatur do Nagród Naukowych POLITYKI jurorzy co roku wyłaniają 15 finalistów w pięciu dziedzinach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. Piątka najlepszych otrzymuje stypendium w wysokości 15 tys. zł, a pozostała dziesiątka nagrody finansowe w wysokości 5 tys. zł. Nagrodami dodatkowymi dla laureatów są wywiady w tygodniku „Polityka”.

Laureatów stypendiów i nagród finałowych poznamy 16 października.