Opublikowano: 24.09.2020 11:55

Naukowcy z PW laureatami programu LIDER XI

Ośmioro badaczy z Politechniki Warszawskiej otrzymało finansowanie w jedenastej edycji programu LIDER, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Zdjęcie mikroskopu

fot. KFF "Focus"

W gronie laureatów znaleźli się:

  • dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur z Wydziału Chemicznego (projekt: „Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej”),
  • dr inż. Michał Gloc z Wydziału Inżynierii Materiałowej (projekt „Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji implantów tytanowych do stabilizacji złamań kostnych, o zwiększonej biozgodności uzyskiwanej dzięki eliminacji cytotoksycznych dodatków stopowych”),
  • dr inż. Piotr Prochoń z Wydziału Inżynierii Lądowej (projekt: „Zrównoważone materiały – zaprawy aktywowane alkalicznie – do szczególnych zastosowań osłonowych w budownictwie”),
  • dr inż. Karol Ćwieka z Wydziału Inżynierii Materiałowej (projekt „Wysokowydajny układ przepływowy do fotokatalitycznej produkcji wodoru z biomasy” – projekt realizowany będzie na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW),
  • dr Anna Łapińska z Wydziału Fizyki (projekt „Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym”),
  • dr Jakub Trzciński z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT (projekt „Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego” – projekt realizowany będzie na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW),
  • dr inż. Jakub Skibiński z Wydziału Inżynierii Materiałowej (projekt „Opracowanie technologii wytwarzania katod węglanowego ogniwa paliwowego o strukturze warstwowej i kontrolowanym rozkładzie wielkości porów”),
  • mgr inż. Kamil Dydek z Wydziału Inżynierii Materiałowej (projekt „Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej”).

Po przeprowadzonej procedurze odwoławczej finansowanie w programie LIDER XI otrzymały 63 projekty. Najwięcej z nich będzie realizowanych właśnie na naszej Uczelni. 

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Finansowanie przyznawane jest projektom, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i które mają potencjał wdrożeniowy.

aktualizacja: 25 lutego 2021 

Gala podsumowująca jedenastą edycję programu programu LIDER odbyła się 24 lutego 2021 roku. Więcej o uroczystości na stronie NCBR

Więcej informacji o laureatach i projektach w specjalnej broszurze przygotowanej przez NCBR