Opublikowano: 23.11.2020 10:05

Naukowcy z PW laureatami konkursów NCN

Poznaliśmy wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 19 i PRELUDIUM 19. Do finansowania zakwalifikowano projekty zgłoszone przez naszych naukowców i realizowane przez konsorcja z udziałem Politechniki Warszawskiej. 

Zdjęcie mikroskopu

fot. KFF "Focus"

OPUS to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Projekty z PW z dofinansowaniem w ramach konkursu OPUS 19:

 • Turing, Ashby i „aktywność mózgu”, kierownik projektu: dr hab. Hans-Joachim Greif, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Większościowe kolorowanie grafów, kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Andrzej Grytczuk, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Eksperyment COMPASS - badanie wewnętrznej trójwymiarowej struktury nukleonu, projekt realizowany przez konsorcjum: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski, kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Maciej Sandacz z NCBJ
 • Kompozyty na osnowie metalicznej wzmacniane nano-cząstkami 2D i 3D wytwarzane techniką skręcania pod wysokim ciśnieniem, kierownik projektu: dr inż. Piotr Marcin Bazarnik, Wydział Inżynierii Materiałowej
 • [PHAICELL] Koherentna mikroskopia z ilościowym kontrastem fazowym: powrót do podstaw i zaproponowanie nowej techniki numerycznej rekonstrukcji z zastosowaniem do zaawansowanego obrazowania biomedycznego bez znaczników, kierownik projektu:  dr inż. Maciej Trusiak, Wydział Mechatroniki
 • Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji, projekt realizowany przez konsorcjum: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, kierownik projektu: dr Marco Costantini z IChF PAN
 • Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym, kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Marcin Łapka, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Badania nad intensyfikacją procesów wymiany ciepła i masy podczas magazynowania ciepła z zastosowaniem reakcji chemicznych w oparciu o opracowanie mikro-makroskopowego zaawansowanego modelu zjawisk transportowych, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Furmański, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 
PRELUDIUM to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Projekty z PW z dofinansowaniem w ramach konkursu PRELUDIUM 19:

 • Rola defektów w odpowiedzi na oświetlenie urządzeń bazujących na monowarstwach dichalkogenków metali przejściowych, kierownik projektu: mgr inż. Karolina Czerniak-Łosiewicz, Wydział Fizyki
 • Kontrastujące cząstki HAP-ICG i ich wpływ na mikrostrukturę oraz właściwości kompozytu PCL-HAP-ICG do bimodalnego obrazowania medycznego z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego i fluorescencji w bliskiej podczerwieni, kierownik projektu: mgr inż. Żaneta Górecka, Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Od nowych prekursorów heterometalicznych do nanokryształów tlenku cynku domieszkowanych jonami litu, kierownik projektu: mgr inż. Maria Jędrzejewska, Wydział Chemiczny
 • Ocena wpływu adenozyny zawartej w drukowanych metodą 3D implantach polimerowo-ceramicznych pokrytych hydrożelem na zachowanie i wzrost komórek kości i chrząstki, kierownik projektu: mgr inż. Rafał Kamil Podgórski, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • Opracowanie nowej metody pomiarowej do charakteryzowania właściwości elektrycznych cieczy w paśmie mikrofalowym bez potrzeby kalibracji, kierownik projektu: mgr inż. Michał Marcin Kalisiak, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Opracowanie nierównowagowego modelu wymiany ciepła, powietrza i wilgoci w materiałach budowlanych z biokomponentami, kierownik projektu: mgr inż. Michał Wasik, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Wyniki konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19 na stronie NCN