Opublikowano: 30.06.2021 13:26

Nagroda w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”

Demonstrator radaru szumowego krótkiego zasięgu SZURAD zajął drugie miejsce w konkursie organizowanym przez portal-mundurowy.pl.

Zdjęcie radaru zamontowanego na przyczepie

Radar zamontowany jest na przyczepie dostosowanej do samochodu osobowego

Szansę na nagrodę miały 42 rozwiązania związane z bezpieczeństwem i obronnością, na różnych  etapach zaawansowania technologicznego, opisane w katalogu „Innowacje – Wdrożenia – Bezpieczeństwo – Obronność” 2021.

Demonstrator z PW jest odpowiedzią na znany w radiolokacji problem – wykrycie radaru przez przeciwnika i określenie jego przeznaczenia.

Wykorzystana przez naszych naukowców technologia radaru szumowego nadaje serie impulsów o pseudolosowym wypełnieniu i obwiedni przy relatywnie niskiej mocy szczytowej i długim czasie ich trwania.

 

Ikona cytatu

– Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wykrywaniu obiektów poruszających się z dużą prędkością, co sprawia, że może być użyte do obrony przed pociskami rakietowymi bądź ich naprowadzania – wyjaśnia dr inż. Łukasz Maślikowski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierownik projektu.

Dodatkowymi zaletami demonstratora są niewielki pobór mocy i małe gabaryty, zwiększające mobilność. Docelowo system może zostać w łatwy sposób zintegrowany z dowolną siecią telekomunikacyjną, zapewniającą zdalne sterowanie oraz transmisję wyników obserwacji radarowej.

Opracowany demonstrator SZURAD, zaprojektowany do pracy w pasmie L, jest jednym z najbardziej rozwiniętych technologicznie radarów szumowych na świecie. Na razie to prototyp.

Radar zamontowany jest na przyczepie dostosowanej do samochodu osobowego. Posiada kabinę antenową podnoszoną siłownikiem elektrycznym. Układ mechaniczny umożliwia sektorowe skanowanie mechaniczne anteny w kierunku azymutalnym. Osobną jednostką jest serwer obliczeniowy połączony z platformą liniami światłowodowymi. System zasilany jest jednofazowym napięciem sieciowym.

Demonstrator powstał w ramach projektu pt. „Radar szumowy krótkiego zasięgu z elektronicznie sterowaną wiązką do wykrywania i śledzenia pocisków rakietowych –SZURAD”, realizowanego w latach 2016-2020 przez Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej z finansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji na stronie portal-mundurowy.pl