Opublikowano: 03.03.2022 17:03

Jak PW pomaga Ukrainie?

Od pierwszego dnia ataku w pełni solidaryzujemy się z naszymi ukraińskimi sąsiadami i przyjaciółmi i organizujemy różne formy wsparcia. Zachęcamy do śledzenia naszych komunikatów, dzielenia się nimi i dołączania do akcji. Każda pomoc ma znaczenie!

Tekst na bieżąco aktualizujemy, ostatnia aktualizacja: 13 maja.

Zdjęcie flagi Ukrainy

Studenci, doktoranci i pracownicy PW pomagają Ukrainie, fot. pixabay

Zbiórki finansowe

Zorganizowaliśmy politechniczną zbiórkę na pomoc Ukrainie. Dzięki ofiarności i hojności darczyńców zebraliśmy 108 392 zł. Środki trafią do Narodowego Banku Ukrainy. Zbiórka była prowadzona na portalu zbieram.pl.

Ukrainę wspiera również Samorząd Studentów PW, który w tym celu prowadzi zbiórkę na portalu siepomaga.pl.

Zbiórki rzeczowe 

W ramach akcji „Minimagazyny energii” Wydział Fizyki zbiera i przebudowuje stare zasilacze awaryjne UPS, baterie litowo-jonowe oraz akumulatory samochodowe. Wszystko po to, by wesprzeć mieszkańców Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych stracili dostęp do sieci elektrycznej. Akcję można wesprzeć, zostawiając w portierni Wydziału Fizyki UPS-y, duże pakiety ogniw litowo-jonowych. małe panele fotowoltaiczne, powerbanki do naprawy, kable o większych przekrojach i bezpieczniki samochodowe o dużym amperażu. Potrzebni są również wolontariusze i ochotnicy do wykonywania prac warsztatowych — inwentaryzacji, składania baterii w pakiety, lutowania, testowania akumulatorów i gotowych magazynów. Zespół zapewnia niezbędne przygotowanie merytoryczne. O szczegółach akcji informujemy w artykule

Przez dwa tygodnie gromadziliśmy rzeczy w centralnym punkcie zbiórki w Gmachu Głównym PW. Dzięki ofiarności darczyńców z Politechniki wyjechały dwa transporty: środki opatrunkowe i leki pojechały wprost na granicę (3 marca), a kartony wypełnione żywności, kosmetykami i nowymi kocami trafiły do Polskiego Czerwonego Krzyża (8 marca). Pozostałe dary zostały lub zostaną przekazane osobom zakwaterowanym w akademikach i pokojach gościnnych PW.  

Rzeczy zebrane podczas zbiórki zainicjowanej przez organizacje studenckie i pracowników Politechniki Warszawskiej (akcję koordynował Wydział Transportu) zostały przekazane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Lublinie, a stamtąd – na Ukrainę.

Pomoc psychologiczna 

Na PW zapewniamy pomoc psychologiczną członkom naszej społeczności akademickiej, których obecne wydarzenia napawają obawą i lękiem. Wsparcie zapewniają psychologowie z Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.  

W jaki sposób możemy wspierać osoby, które doświadczyły silnej reakcji na stres? Radzi Marta Wereska – psycholog z PW: 

  • Zadbajmy o podstawowe potrzeby, tj. jedzenie, picie, sen i poczucie bezpieczeństwa – okażmy naszą gościnność i wsparcie. Otwarcie i szczerze mówmy o tym, co możemy zaoferować. 
  • Szczególnie ważna jest nasza obecność. Pomocne może być zwykłe przytulenie, trzymanie za rękę (w sytuacji, gdy dana osoba doświadczyła przekroczenia swoich granic, nie zawsze jest to wskazane). 
  • Pytajmy naszych gości, czego potrzebują, jak możemy im pomóc. 
  • Nie naciskajmy na mówienie o doświadczeniach związanych z zagrażającą sytuacją. Na wszystko przyjdzie czas. 
  • Pokażmy swoje emocje i uczucia, zaakceptujmy również emocje i uczucia innych. 
  • Wspierajmy w codziennych czynnościach, gdyż nawet one mogą być wyzwaniem. 
  • Zachęcajmy do aktywności, działania, nawet jeśli miałby to być tylko spacer na świeżym powietrzu. 

Tłumaczenia i kursy językowe 

Naszym studentom, doktorantom i pracownikom z Ukrainy oraz członkom ich rodzin oferujemy nieodpłatną pomoc tłumaczy przysięgłych w tłumaczeniu dokumentów na język angielski i niemiecki oraz pomoc w stworzeniu i przetłumaczeniu innych dokumentów (np. CV). Tłumaczeniami zajmuje się Studium Języków Obcych PW: sjo@pw.edu.pl.  

Ośrodek Języka Polskiego SJO PW prowadzi również zapisy na:

  • 45-godzinny kurs języka polskiego dla rodzin pracowników, studentów i doktorantów PW (22 marca - 19 maja),
  • kurs języka polskiego dla pracowników (start w kwietniu),
  • kurs języka polskiego i angielskiego (B1) dla osób rozpoczynających studia na PW.

Zainteresowani mogą przesyłać zgłoszenia na adres ojp.sjo@pw.edu.pl.

Prowadzone są również zapisy na kurs języka polskiego on-line przeznaczony dla osób pochodzących z Ukrainy: bliskich studentów i pracowników PW, a także osoby niezwiązane z uczelnią. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki i czwartki w godz. 10:15-11:45 na platformie Zoom. Planowane rozpoczęcie kursu: 31.03.2022 r. Planowane zakończenie zajęć: 13.06.2022 r. Zajęcia poprowadzi Marta Szpak, lektor z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Formularz zapisów znajduje się pod tym adresem.

Kontynuowanie studiów  

Uruchomiliśmy internetowy system rejestracyjny dla studentów z Ukrainy, którzy musieli przerwać swoje studia na ukraińskich uczelniach, a chcą aplikować o kontynuację studiów na Politechnice Warszawskiej. W systemie mogą rejestrować się wyłącznie studenci mający obywatelstwo ukraińskie lub polskie. Warunki i zasady przedstawiliśmy na stronie.  

Zatrudnienie

Uruchomiliśmy program, dzięki któremu jednostki PW mają możliwość uzyskania środków finansowych na zatrudnienie osób, które z powodu wojny w Ukrainie nie mogą kontynuować pracy w swoich dotychczasowych miejscach. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Ukrainy oraz obywatele polscy, którzy pracowali w jednostkach badawczych w Ukrainie lub Federacji Rosyjskiej. Program jest prowadzony w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na PW. Szczegółowe informacje (w tym regulamin i wniosek) znajdują się na stronie badawcza.pw.edu.pl.

Konsultacje zawodowe

Biuro Karier uruchomiło ekspresową ścieżkę konsultacyjną dla studentów z Ukrainy. Na adres biurokarier@pw.edu.pl mogą napisać wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z pomocy w stworzeniu CV, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej lub skorzystać z ofert dostępnych w bazie BK.

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych organizuje zajęcia z logicznego myślenia, matematyki i informatyki dla ukraińskich dzieci i młodzież powyżej 12 roku. Zajęcia odbywają się w soboty, są prowadzone przez wolontariuszy ukraińsko- i polskojęzycznych. Więcej informacji o zajęciach na Facebooku.

Wydział Architektury organizował darmowe warsztaty plastyczne dla dzieci z Ukrainy. W czasie zajęć rodzice mogli poczekać na swoje dzieci w osobnej sali. Więcej informacji na Facebooku.

Samorząd Studentów PW organizował warsztaty, pokazy, prelekcje i konsultacje, które mają pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom w dostosowaniu się do nowej sytuacji. Wszystkie wydarzenia odbywały się w ramach akcji „За Ваше i Наше Майбутнє | Za Przyszłość Waszą i Naszą”. Więcej szczegółów na Facebooku.

Wydarzenia i akcje technologiczne i inżynierskie 

Studenci z Koła Naukowego Data Science Politechniki Warszawskiej (działa przy Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych) oraz Technology, Media and Telecomunications na Imperial College London zorganizowali Hackathon4Ukraine. Celem konkursu było stworzenie rozwiązań informatycznych, które pomogą dotkniętej wojną Ukrainie. Hackathon odbył się 19 marca 2022 roku, online. O zwycięskich projektach piszemy w artykule.   

Studenci budownictwa z Filii PW w Płocku wzięli udział w budowie pojazdu znanego z bajki o Flinstonach. Niezwykła konstrukcja trafiła na licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

Zespół absolwentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW i studentów Wojskowej Akademii Technicznej opracował aplikację mobilną umożliwiającą rejestrację ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Projekt został wyróżniony w konkursie Datathon #OtwarteDane. Więcej informacji o pomyśle w artykule.

W tym samym konkursie nagrodzono studencki zespół z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Politechniki Śląskiej, który zaprojektował aplikację mobilną i webową o nazwie Где (polska nazwa: gdzie). To rozwiązanie, które na podstawie profilu danej osoby i jej indywidualnych potrzeb ma pomóc w wyborze miejsca pracy, szkoły, a nawet ośrodka zdrowia. O szczegółach pomysłu piszemy w artykule.

Wydarzenia i akcje artystyczne  

W Czytelni Cyfrowej w Bibliotece Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych można oglądać wirtualną wystawę zdjęć dr. inż. Marka Sutkowskiego wyrażającą solidarność z Ukrainą. Zapraszamy na stronę Wydziału EiTI.  

Absolwent naszego Wydziału Mechatroniki i zdolny fotograf Aleksander Małachowski (znany jako hashtagalek) stworzył pracę o polskiej pomocy dla Ukrainy. Pliki do projektu można otrzymać w zamian za wsparcie zbiórki Polskiej Akcji Humanitarnej. Po szczegółowe informacje zapraszamy na Instagram. Można też kupić wydruk pracy. Cały zysk ze sprzedaży trafi do Polskiej Akcji Humanitarnej. Zamówienia należy składać przez stronę.

22 marca 2022 roku w naszym Gmachu Głównym Orkiestra PW The Engineers Band zagrała charytatywny koncert pt. „Trzynasta Trzydzieści”. Wydarzenie odbyło się w ramach politechnicznego cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli. Podczas koncertu można było finansowo wesprzeć Ukrainę. Więcej informacji na Facebooku.  

Dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski wystawił na licytację zdjęcie „Chłopcy”, które wykonał w Warszawie, niedługo przed wybuchem wojny w Ukrainie. Zdjęcie zostało wylicytowane za 1476 zł. Kwota ze sprzedaży trafiła do Polskiej Akcji Humanitarnej na konto SOS Ukraina.

Na licytację na pomoc Ukrainie trafiły cztery prace fotograficzne przedstawiające naszą Uczelnię. Autorem zdjęć jest dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, Dziekan Wydziału Architektury. Szczegóły akcji opisujemy w artykule.

Punkt konsultacyjny 

Na PW działa punkt konsultacyjny dla studentów, doktorantów i pracowników PW z Ukrainy. W punkcie można uzyskać wsparcie i pomoc. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8–18, telefon jest czynny również poza tymi godzinami.  

Dane kontaktowe: 

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Gmach Główny, Plac Politechniki 1, pokój 233 (II piętro)

tel. +48 22 234 60 39

e-mail: solidarni@pw.edu.pl

Transport 

Uruchomiliśmy formularz dla pracowników PW, poprzez który mogą zaoferować osobom uciekającym z Ukrainy transport z przejścia granicznego do Warszawy lub Płocka.  

Link do formularza

Zakwaterowanie 

Rektor PW zdecydował o przekazaniu do dysponowania przez władze samorządowe Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Grybowie. Ośrodek dysponuje ok. 100 miejscami, które do 1 kwietnia władze Grybowa udostępniały uchodźcom z Ukrainy. 

Osobom potrzebującym z Ukrainy udostępniliśmy pokoje gościnne w obiektach PW i – w porozumieniu z Samorządem Studentem PW – część wolnych miejsc w akademikach.  

Dom Studencki „Wcześniak” PW Filii w Płocku przygotował 100 miejsc noclegowych w pokojach dwuosobowych oraz udostępnił pomieszczenia socjalne. Uchodźcy z Ukrainy są już w akademiku kwaterowani. Dodatkowo w Klubie Studenckim „Filip” zorganizowano stołówkę oraz miejsce zabaw dla dzieci. Więcej informacji w artykule.

Pracownicy gotowi przyjąć osoby z Ukrainy pod swój dach, mogą wypełnić formularz.  

Wolontariat 

Na PW można wspierać potrzebujących z Ukrainy jako wolontariusz. Chętni, żeby pomagać administracyjnie w akademikach, przy zbiórkach materialnych czy w inny sposób, który będzie potrzebny, mogą zgłaszać się przez formularz. Akcję prowadzi Samorząd Studentów PW.

Eksperci dzielą się wiedzą 

Rosjanie atakują ukraińskie obiekty jądrowe. Eksperci z PW wyjaśniają, co to znaczy dla Polski: 

Tomasz Miś – doktorant z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych postanowił wykorzystać swoje umiejętności, żeby przygotować materiały dla osób z Ukrainy, które ze względu na trwającą wojną mogą mieć utrudniony dostęp do komunikacji internetowej i telefonii komórkowej. Więcej informacji w artykule

Oficjalne stanowiska Uczelni 

Solidarni z Ukrainą – oficjalne stanowisko Politechniki Warszawskiej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę jest dostępne na stronie.

Po stronie Ukrainy – stanowisko Senatu Politechniki Warszawskiej wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest dostępne na stronie