Opublikowano: 11.03.2022 16:03

Studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację na PW / Студенти з України можуть продовжити навчання у Варшавській політехніці

11 marca został uruchomiony internetowy system rejestracyjny. / 11 березня запрацювала електронна система реєстрації.

Zdjęcie rąk obsługujących z komputer

Rejestracja dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim i języku angielskim

[PL]

Uruchomiliśmy internetowy system rejestracyjny dla studentów z Ukrainy, którzy musieli przerwać swoje studia na ukraińskich uczelniach, a chcą aplikować o kontynuację studiów na Politechnice Warszawskiej. W systemie mogą rejestrować się wyłącznie studenci mający obywatelstwo ukraińskie lub polskie.

Co należy zrobić?

 1. Założyć konto w systemie rejestracyjnym, wypełniając formularz zgłoszeniowy (dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim). Konto zostanie aktywowane w ciągu 24 godzin.
 2. Należy zalogować się do systemu, używając loginu i hasła, które zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail i wgrać do systemu skany wymaganych dokumentów we właściwych sekcjach (instrukcja będzie dostępna w systemie w zakładce „wiadomości”).
 3. Prosimy o uważne czytanie wiadomości, które będą się pojawiać w systemie rejestracyjnym oraz stosowanie się do instrukcji.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 1. Dokument tożsamości.
 2. Świadectwo dojrzałości/wyniki egzaminów ZNO.
 3. Dokumenty dotyczące dotychczasowego kształcenia (zaświadczenie z uczelni, wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z ocenami i wymiarem w punktach ECTS).
 4. Potwierdzenie znajomości języka polskiego/angielskiego.
 5. Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem – w przypadku aplikacji na studia II stopnia.

Jeżeli nie mam wszystkich wymaganych dokumentów?

Po założeniu konta w systemie rejestracyjnym należy wgrać skany posiadanych dokumentów i poinformować o braku możliwość załączenia pozostałych dokumentów. W takim przypadku należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące dotychczasowego przebiegu kształcenia.

Co dalej?

Po założeniu konta w systemie oraz wgraniu skanów wymaganych dokumentów do systemu, należy oczekiwać na wyniki kwalifikacji. Każdy aplikujący student otrzyma wynik kwalifikacji indywidualnie na swoim koncie (zmieni się status aplikanta oraz pojawi się informacja w zakładce „wiadomości”).

Po otrzymaniu wyników kwalifikacji i decyzji o przyjęciu na studia studenci mogą zacząć studia. O kolejnych krokach studenci będą informowani na swoich indywidualnych kontach w systemie rejestracyjnym.

 

[UA]

11 березня запрацювала електронна система реєстрації. Студенти з України, яким довелося перервати навчання у ВНЗ, можуть подати заявку на продовження навчання. Зареєструватися в системі можуть лише студенти, які мають українське чи польське громадянство.

Що потрібно зробити?

 1. Зареєструйтеся у електронній системі реєстрації, заповнивши форму заявки (стосується навчання, що проводяться польською та англійською мовами). Обліковий запис буде активовано протягом 24 годин.
 2. Увійдіть в систему, використовуючи логін та пароль, які будуть надіслані на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації та завантажте в систему скани необхідних документів у відповідних розділах (інструкція буде доступна в системі в вкладка "повідомлення")
 3. Уважно читайте повідомлення, які з'являються в системі реєстрації, і дотримуйтесь інструкцій.

Які документи вам знадобляться?

 1. Документ, що посвідчує особу
 2. Свідоцтво про повну загальну середню освіту / результати іспиту ЗНО
 3. Документи про попередню освіту (довідка з університету, перелік зарахованих предметів з оцінками та балами ECTS)
 4. Підтвердження знання польської / англійської мови
 5. Диплом 1-го ступеня з додатком - у разі подання на навчання 2-го ступеня.

Якщо у мене немає всіх необхідних документів?

Після створення облікового запису в системі реєстрації вам слід завантажити скани тих документів, які у вас є на даний момент і повідомити про неможливість долучення інших документів. У цьому випадку необхідно буде додатково заповнити довідку про перебіг навчання і зараховані предмети.

Що далі?

Після реєстрації в системі та завантаження до системи сканів необхідних документів слід дочекатися результатів кваліфікації. Кожен студент, який подає заявку, отримає результат кваліфікації в індивідуальному порядку  в особистому кабінеті (зміниться статус апліканта, а інформація з’явиться у вкладці «повідомлення»).

Після отримання результатів кваліфікації та рішення про зарахування студенти можуть приступати до навчання. Студенти будуть проінформовані про подальші кроки в особистих кабінетах у системі реєстрації.