Znak Politechniki Warszawskiej

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Politechnika Warszawska została jedną z dziesięciu najlepszych uczelni w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza", fot. BPI

Politechnika Warszawska została jedną z dziesięciu najlepszych uczelni w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza", fot. BPI

Politechnika Warszawska w gronie 10 najlepszych ośrodków akademickich!

Podczas oficjalnej konferencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która odbyła się 30 października 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

Spośród 20 uczelni zakwalifikowanych do udziału grono ekspertów wybrało 10 najlepszych. Wśród nich znalazła się Politechnika Warszawska, która w klasyfikacji zajęła 3. miejsce, ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Skrócona wersja wniosku w ramach konkursu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

Ocena wniosku Politechniki Warszawskiej złożonego w ramach konkursu "Inicjatywa doskonałości- uczelnia badawcza"

- Przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu Uczelni Badawczej jest dla całej naszej wspólnoty akademickiej ogromnym wyróżnieniem, a zarazem docenieniem starań i wysiłków zmierzających do podejmowania ambitnych projektów zwłaszcza w europejskiej przestrzeni badawczej, co wiąże się z rozwojem umiędzynarodowienia działań Uczelni we wszelkich obszarach jej aktywności - podkreślił Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Rektor PW prof. Jan Szmidt odebrał gratulacje z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, fot. Biuro Rektora PW

Rektor PW prof. Jan Szmidt odebrał gratulacje z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, fot. Biuro Rektora PW

Program „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki. Jej celem jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Uczelnie wyróżnione w programie MNiSW w latach 2020–2026 otrzymają subwencję zwiększoną o 10%. 

Lista wszystkich wyróżnionych uczelni:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Warszawska
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Wrocławski
Reprezentanci wszystkich uczelni wybranych w pierwszym konkursie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, fot. Biuro Rektora PW

Reprezentanci wszystkich uczelni wybranych w pierwszym konkursie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, fot. Biuro Rektora PW