Opublikowano: 12.03.2021 19:33

Absolwent PW wyróżniony w konkursie Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

Praca magisterska mgr. inż. arch. Adama Wodzyńskiego „Niewidzialny zabytek" została doceniona za ideę i rozwiązania projektowe łączące historię i tożsamość miejsca z zapewnieniem zieleni w ścisłym centrum miasta.

Wizualizacja z pracy magisterskiej mgr. inż. arch. Adama Wodzyńskiego „Niewidzialny zabytek"

Wizualizacja z pracy magisterskiej mgr. inż. arch. Adama Wodzyńskiego „Niewidzialny zabytek"

Ikona cytatu

Zabudowa kwartałowa śródmieścia stanowiła o charakterze przedwojennej Warszawy. Bogato zdobione kamienice, reprezentacyjne aleje oraz duża gęstość zabudowy to była wizytówka stolicy. Współczesne centrum miasta potrzebuje przestrzeni reprezentacyjnej, godnej miana europejskiej metropolii.

Przestrzeń usługowo-kulturowa – wizualizacja z pracy magisterskiej Adama Wodzyńskiego „Niewidzialny zabytek"

Autor wyróżnionego projektu jako inspirację i wzorzec wykorzystał historyczny układ przestrzenny zabudowy kwartałowej śródmieścia Warszawy. Celem jego koncepcji było stworzenie użytecznej przestrzeni dla mieszkańców miasta, w której łączy się funkcja usługowa i kulturowa. W swojej pracy mgr inż. arch. Adam Wodzyński wykorzystał rozwiązania i technologie, które – wkomponowane w park miejski – pozwolą na stworzenie zielonego filtra powietrza dla stolicy.

Punktem, wokół którego skupiła się analiza autora, były pozostałości piwnic kamienic w rejonie Parku Świętokrzyskiego, będące wyjściowym elementem całego zagospodarowania. Projekt zakłada przywrócenie dawnej siatki ulic oraz obowiązujących linii zabudowy, dodanie nowych kubatur oraz wycięcie w terenie kubików nawiązujących do kształtu dziedzińców.

Wyróżniona w konkursie PS "Dachy Zielone" praca została obroniona na Wydziale Architektury PW w 2020 r. Jej promotorem była dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska.

Wizualizacje z pracy magisterskiej Adama Wodzyńskiego „Niewidzialny zabytek"