Przejdź do treści

Nazwa firmyFUEL CELL POLAND

Zdjęcie palety ze stojącym na niej ogniwem paliwowym wykonanym technologią stosów węglanowych

Węglanowe Ogniwa Paliwowe (MCFC) - Zrównoważona Energetyka Przyszłości

Postępujące zmiany klimatyczne, w tym emisja CO2 z elektrowni, są wyzwaniem dla szeroko pojętej energetyki – wymagana jest nie tylko wysoka efektywność procesu redukcji emisji, ale także jej możliwa bezinwazyjność w stosunku do technologii klasycznej. Spółka Fuel Cell Poland (FCP) jako jedyna w Polsce i nieliczna w skali kontynentu dysponuje przetestowaną technologią produkcji stosów węglanowych ogniw paliwowych (MCFC = molten carbonate fuel cells), która może pomóc zmierzyć się z tym problemem.

Mowa tu o węglanowych ogniwach paliwowych, które mogą być zastosowane w kilku obszarach m. in. w procesach wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji / mikrokogeneracji, wychwytu CO2 ze spalin, magazynowaniu energii w koncepcji „power-to-gas” lub „power-to-liquid”. Dzięki unikalnym cechom węglanowych ogniw paliwowych technologia znajdzie zastosowanie w gospodarce opartej na wodorze i paliwach syntetycznych.