Przejdź do treści

Cyfrowe bliźniaki miast

Spółka 3D GeoLAB pracuje nad rozwojem cyfrowego bliźniaka (ang. Digital Twin) dla miast. Do jego budowy wykorzystuje technologię silnika gry, która jest skutecznym narzędziem do wizualizacji dużych zestawów danych. Spółka zajmuje się obsługą danych geoprzestrzennych w silniku gry, przeprowadzaniem symulacji i analiz GIS wraz z wyświetlaniem wyników. Dla tworzonego cyfrowego bliźniaka, w którym podstawą jest fotorealistyczny model 3D mesh kluczowym aspektem jest integracja różnych typów danych geoprzestrzennych. Dodatkowo możliwe jest wykonywanie automatycznych procesów i analiz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego. Odbiorcami rozwijanego przez spółkę rozwiązania mogę być miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego, porty, parki narodowe i inne podmioty pozyskujące lub wykorzystujące dane przestrzenne albo będące zainteresowane wirtualnym cyfrowym bliźniakiem.