Przejdź do treści

Opublikowano: 25.10.2023 10:24

Zmiany w Systemie Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej

Nowe podejście przyniosło zmiany w używanych znakach, fontach i kolorach

Upływ czasu i towarzyszące mu zmiany są podobno jedynym stałym elementem świata i naszej rzeczywistości. Dlatego po kilku latach od wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej PW zdecydowaliśmy się dokonać w nim kilku modyfikacji. Najważniejsza dotyczy filozofii użytkowania systemu – odeszliśmy od jednoznacznego przypisywania języka wizualnego do jednostek Uczelni na rzecz dostosowywania używanych narzędzi do komunikatu.

Na czym to polega w praktyce? Postanowiliśmy wykorzystać spektrum graficzne – rozwiązanie wykorzystywane przez Stanford University oraz University of California, Berkeley. Pozwala ono łączyć w jednym systemie elementy tradycyjne, silne historycznie, z formami nowoczesnymi, odpowiadającymi na oczekiwania ludzi młodych oraz trendy w komunikacji i promocji. Jest to możliwe dzięki podstawowej zasadzie tej koncepcji – używane znaki, typografia, kolory i inne komponenty graficzne zależą od charakteru wydarzenia czy publikacji. W naszym spektrum komunikat może być formalny lub nieformalny oraz mocny lub delikatny. W ten sposób uzyskujemy różne połączenia, a więc większą elastyczność wizualną i precyzję komunikacyjną oraz lepsze dopasowanie zarówno do potrzeb Politechniki Warszawskiej, jak i odbiorców naszych działań.

Zmiana filozofii przyniosła następujące zmiany w Systemie Identyfikacji Wizualnej PW:

  • przywrócenie tzw. znaku uroczystego PW do powszechnego stosowania w działalności promocyjnej i komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej jako logo Uczelni,
  • utrzymanie w użyciu znaku skróconego PW, który od tej pory funkcjonuje jako akronim PW,
  • rezygnacja z używania znaków:
  • rezygnacja ze stosowania fontu Radikal WUT,
  • wprowadzenie do użycia czcionek z rodziny Source oraz pozostawienie kroju Adagio Slab,
    modyfikacja kolorystyki PW – odejście od systemu z ośmioma kolorami na rzecz wprowadzenia kolorów podstawowych (ciemnozielony, granatowy, beżowy) i dodatkowych (miętowy, niebieski, żółty, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, fioletowy),
  • powiązanie stosowanych kolorów z rodzajem wydarzenia, które jest komunikowane, charakterem materiałów promocyjnych, formą komunikacji oraz grupą docelową (zgodnie ze spektrum graficznym),
  • rezygnacja z przypisania kolorów do jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, w szczególności do Wydziałów PW.

– Jako uczelnia z jednej strony mająca wieloletnią tradycję, a z drugiej – odważnie patrząca w przyszłość, chcemy we wszystkich sferach naszej działalności uwzględniać różne oczekiwania i dawać szerokie spektrum możliwości – mówi Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba. – W ostatnich latach uważnie wsłuchiwaliśmy się w głosy naszej społeczności i otoczenia na temat używanych przez nas narzędzi wizualnych, obserwowaliśmy trendy, diagnozowaliśmy rzeczywistość i staraliśmy się przewidzieć przyszłe potrzeby. Efektem tego procesu są modyfikacje w Systemie Identyfikacji Wizualnej. Pomogą nam one w jeszcze skuteczniejszym prowadzeniu działań komunikacyjnych i promocyjnych nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie – w realizacji Strategii rozwoju PW do roku 2030.  

Wprowadzone modyfikacje są efektem wielomiesięcznej pracy wewnętrznego zespołu z Politechniki Warszawskiej, z grafikami na czele.

– System Identyfikacji Wizualnej jest otwarty i zakładamy jego stałą ewolucję – wyjaśnia Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy oraz Kierownik Biura Komunikacji i Promocji PW. – To nie produkt, a proces, który będzie aktualizowany w zależności od potrzeb i oczekiwań definiowanych we współpracy z użytkownikami.