Przejdź do treści

Opublikowano: 22.06.2022 08:48

PW w Rankingu Kierunków Studiów 2022

Przedstawiciele uczelni, które prowadzą najlepsze studia techniczne, w tym gronie są oczywiście Dziekani i Prodziekani Wydziałów PW

21 kierunków studiów prowadzonych na naszej Uczelni znalazło się na podium rankingu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Aż 16 z nich sklasyfikowano na pierwszym miejscu.

Kierunki z PW na I miejsce w rankingu:

 • architektura,
 • automatyka i robotyka,
 • biotechnologia (mgr inż.),
 • budownictwo,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • energetyka,
 • geodezja i kartografia,
 • informatyka (mgr inż.),
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • lotnictwo i kosmonautyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • technologia chemiczna,
 • transport,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Kierunki z PW na II miejscu w rankingu:

 • fizyka techniczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria środowiska,
 • matematyka,
 • mechatronika.

– Jestem dumny, że ranking potwierdza wysoką jakość programów naszych studiów, ale jeszcze bardziej z tego, że widać w nim aktywność studentów, doktorantów i absolwentów oraz ciężką pracę dydaktyków, badaczy i administracji – mówi prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW. – Bez ludzi, ich zaangażowania i starań nawet najlepszy program studiów pozostanie teoretycznym modelem. Cieszę się, że na Politechnice Warszawskiej ożywiamy tę teorię, co przekłada się na jakość nauczania.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 12–13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie. W tym roku w zestawieniu znalazły się 73 kierunki.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie rankingu.

W rankingu uczelni Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce i jest w nim najlepszą uczelnią techniczną.

Podobne tematy: