Przejdź do treści

Opublikowano: 17.05.2022 18:43

Politechnika Warszawska gościła Radę Dyrektorów i Komitet Sterujący ENHANCE

Uczestnicy ENHANCE Alliance Leadership Meeting w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej

Podczas dwudniowego spotkania ENHANCE Alliance Leadership Meeting, które odbyło się 12 i 13 maja, rektorzy, prorektorzy i goście z uczelni partnerskich omówili strategiczne kierunki rozwoju konsorcjum ENHANCE do roku 2030 w kontekście założeń „Strategii dla Uniwersytetów europejskich” opracowanej przez Komisję Europejską.

W wystąpieniu otwierającym wydarzenie prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW, podsumował pierwsze 18 miesięcy programu ENHANCE. — Widzimy pierwsze zadowalające rezultaty. Wspólna strategia edukacyjna, wdrażanie mikrokwalifikacji, staff weeks, szkoły letnie i tandemy językowe to tylko niektóre z nich. Wiele projektów znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji. Jestem przekonany, że nasze spotkanie w Warszawie oraz kolejne spotkania zaowocują przygotowaniem wartościowych projektów do następnego wniosku o dofinansowanie — powiedział Rektor PW.

Gości powitała również prof. Anne Borg, Rektor NTNU Trondheim i przewodnicząca Rady Dyrektorów ENHANCE.

Ważnym elementem spotkania były warsztaty poświęcone strategicznym kierunkom rozwoju konsorcjum. Ich uczestnicy rozmawiali o najważniejszych założeniach programu ENHANCE w kontekście nowego konkursu dotyczącego „Uniwersytetów Europejskich” i dyskutowali o komponentach rozszerzonej misji i pakietów roboczych ENHANCE.

Wystąpienie eksperckie wygłosił zdalnie prof. Rik Van de Walle, przewodniczący stowarzyszenia CESAER i Rektor Uniwersytetu w Gandawie. W swojej prezentacji poruszył tematy obszarów kształcenia i badań naukowych oraz dotychczasowych doświadczeń i najważniejszych osiągnięć konsorcjum ENLIGHT.

Gościem specjalnym ENHANCE Alliance Leadership Meeting był Andrij Deszczycia, Ambasador Ukrainy w Polsce.

Umowa z Technische Universität Berlin

Spotkanie konsorcjantów było okazją do przedłużenia umowy o strategicznej współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Technische Universitat Berlin, który jest partnerem strategicznym PW od 2012 roku. Dokument umożliwiający dalszą współpracę w zakresie wspólnych projektów i wspólnie prowadzonych studiów, a także wymiany studentów i kadry dydaktycznej, został podpisany 13 maja. Umowa obowiązuje do 2027 r.

Więcej informacji o konsorcjum ENHANCE można znaleźć na stronie enhanceuniversity.eu.

Podobne tematy: