Przejdź do treści

Opublikowano: 31.01.2023 08:48

Politechnika Warszawska dla elektroniki nowej generacji

W tworzenie i wykorzystanie platformy będą zaangażowani naukowcy z Wydziału Fizyki PW i CEZAMAT-u, fot. pixabay

Nasza Uczelnia otrzymała fundusze na zakup innowacyjnej platformy do syntezy materiałów 2D i ich heterostruktur, które znajdą zastosowanie w nanoelektronice. Dofinansowanie zostało przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach inwestycji na działalność naukową.

Aparatura stworzy unikatową w skali Europy platformę przeznaczoną do badań nowych materiałów dwuwymiarowych i związanych z nimi aplikacji. Co więcej, system (częściowo zaprojektowany przez zespół z PW) może stać się podstawą nowej technologii dla przyszłości elektroniki w Polsce. Inwestycja pozwoli na rozwój i pogłębienie aktualnych badań nad najnowocześniejszą obecnie na świecie technologią produkcji materiałów o strukturze dwuwymiarowej.

O to, by możliwości nowoczesnej aparatury zostały w pełni wykorzystane, zadbają badacze z Wydziału Fizyki PW, którzy świetnie wiedzą, jak pracować z materiałami 2D i produkować nanourządzenia elektroniczne. Inicjatorami rozwoju tej technologii na Politechnice jest zespół w składzie: prof. Mariusz Zdrojek, dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński, dr Iwona Pasternak i dr inż. Jakub Sitek.

– Nasz zespół posiada ogromne doświadczenie w technologii wzrostu materiałów dwuwymiarowych, co zostało udokumentowane wieloma publikacjami w czasopismach takich jak „Nano Letters”, „Nanoscale”, „ACS Applied Materials & Interfaces” czy „2D Materials” – mówi dr inż. Jakub Sitek. – Na nasze know-how składają się patenty, w tym także właśnie złożony patent międzynarodowy na technologię selektywnego wytwarzania stosów materiałów 2D, zwanych heterostrukturami. To, w połączniu z olbrzymim potencjałem badawczym zespołu, pozwala nam myśleć o trwałym przemodelowaniu europejskiej, a być może i światowej sceny technologii materiałów dwuwymiarowych. Widzimy już pierwsze tego zwiastuny. W ramach przygotowywanego dużego projektu europejskiego rozpoczynamy właśnie długoletnią współpracę z firmami i ośrodkami badawczymi z Francji, Niemiec, Szwajcarii i Hiszpanii.

Nowa aparatura będzie elementem tworzącego się wokół Politechniki Warszawskiej i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT hubu technologicznego, w którym – dzięki m.in. ministerialnym środkom z programu „Nauka dla Społeczeństwa” i grantu Komisji Europejskiej w ramach programu EDIH – tworzy się doskonała przestrzeń do rozwijania współpracy z najnowocześniejszymi polskimi firmami technologicznymi.

– Inwestycja jest doskonałym przykładem szukania synergii we wspólnym korzystaniu zarówno z aparatury, jak i potencjału różnych zespołów badawczych Politechniki Warszawskiej – mówi Mariusz Wielec, dyrektor CEZAMAT-u.

Platforma pomoże w rozwoju współpracy naukowo-badawczej z dotychczasowymi partnerami i pozyskiwaniu nowych, a także w kształceniu specjalistów.

Projekt Innowacyjna platforma do syntezy materiałów 2D i ich heterostruktur dla elektroniki nowej generacji dofinansowano z budżetu państwa w ramach inwestycji Ministerstwa Edukacji i Nauki na działalność naukową. Wartość projektu: 9,3 mln zł.

Źródło: www.fizyka.pw.edu.pl

Podobne tematy: